9/4/2015 – Experiencias prácticas para introducir tarefas integradas nas aulas

  • SEMINARIO: “As competencias clave: reprogramando”.
  • PONENCIA: “Experiencias prácticas para introducir tarefas integrandas nas aulas”.
  • LUGAR: CRA de Teo
  • DATA: 9/4/2015  –  (16:30 a 19:30 h.)
  • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 

PRESENTACIÓN: contextualización das experiencias que se van presentar:

Presentación e contextualización das diferentes experiencias reais que se presentarán nesta docencia, así como das características do centro e alumnado cos que se puxeron e práctica.

 

BLOQUE 1:  As tarefas integradas como vía para traballar as competencias clave nas aulas

Neste primeiro bloque lembraremos o tratado na sesión de docencia anterior. Partiremos do que é unha competencia clave, e da súa presencia no currículum, para tentar entender, a través de un proceso de reflexión do grupo, por que o traballo con tarefas é a vía para traballar as competencias clave.

 

 

BLOQUE 2: Exemplos reais de tarefas nas aulas de infantil e primaria:

Neste segundo bloque presentaranse casos reais de tarefas postas en práctica nas aulas do noso centro:

 

Explicación e seguimento con entradas no blog de «infantil 2» da web do meu centro da tarefa «Ciencia ou ficción»

 

Entradas no blog de infantil 2 da web do meu centro sobre outras tarefas do día a día na aula:

 

 

 

BLOQUE 3:  Os proxectos de traballo na aulas: «unha tarefa de tarefas»

Neste terceiro bloque afondaremos nos proxectos de traballo, como un tipo concreto de tarefa, que por moitos é considerado a «tarefa de tarefas» ó poñer en funcioamento na súa posta en práctica tódalas competencias clave, con especial fincapé na de «aprender a aprender».

 

Ligazóns ós proxectos de traballo presentadas de ciencias naturais.

Ligazóns a outros proxectos de traballo de historia (ciencias sociais)

Proxecto de traballo neste momento nas aulas de infantil:

 

 

 

BLOQUE 4:  Elaborando Unidades Didácticas Integradas e reflexionando sobre a programación:  Como planificamos e plasmamos por escrito as tarefas que levaremos a cabo na aula?

No cuarto e último bloque, plantexaremos de que forma podemos planificar e plasmar por escrito as diferentes tarefas que vaiamos a levar á aula, partindo sempre dos currículums tanto de infantil como de primaria, así chegaremos ó concepto de U.D.I.. Tentaremos facer unha reflexión sobre a elaboración das programacións didácticas.

 

 Outras ligazóns de interese:

2/3/2015 – Experiencias coa ciencia nas aulas de Educación Infantil

  • CURSO: «A ciencia nas aulas de Educación Infantil e Primaria».
  • PONENCIA: «Experiencias coa ciencia nas aulas de Educación Infantil».
  • LUGAR: C.F.R. de Pontevedra
  • DATA: 2/3/2015  –  (17:00 a 20:00 h.)
  • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma.

 

Presentación, contextualización  e principios de actuación docente na aula

Guión da ponencia (entregada en papel)

Presentación empregada:

 

 BLOQUE 1: Experimentos científicos dentro dunha tarefa: «Ciencia ou ficción»

Presentación empregada:

Material presentado:

Entradas no blogue do recanto de infantil 2 sobre esta tarefa:

 

BLOQUE 2: «Experiencias científicas que xurden no día a día na aula»:

Presentación empregada:

Material presentado:

Ligazóns á experiencias presentadas:

 

 BLOQUE 3: «Proxectos de traballo e investigación: experiencias científicas como  centro dunha tarefa»:

Presentación empregada:

Material presentado:

Ligazóns ós proxectos de traballo presentadas de ciencias naturais.

Ligazóns a outros proxectos de traballo de historia (ciencias sociais)

Proxecto de traballo neste momento nas aulas de infantil:

 

BLOQUE 4: «O recanto de ciencias na aula»:

Presentación empregada:

Materiais presentados:

 

 Outras ligazóns de interese:

A aula Abalar: uso do sistema operativo dos portatiles e servidor Abalar

Documentación e presentacións empregadas na sesión de docencia:

 Portátil do mestre e ultraportátiles do alumnado: uso básico

– Os portátiles e ultraportátiles Abalar: o sistema operativo (pdf)
– Guía de uso dos ultraportátiles Abalar (guía oficial)
– Guía de uso do portátile do profesorado Abalar (guía oficial)

Como usar o servidor Abalar do centro
– Manual de uso do servidor Abalar do centro (guía oficial)


Aproximación ó uso das aulas virtuais
Manuais para o uso das aulas virtuais (C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño):
parte1: creación e uso dunha aula virtual en moodle (pdf)
parte 2: tipos de recursos e actividades a incluir nos cursos da aula virtual (pdf)

Uso do espazo Abalar para mestres e familias:
– Que é o espazo Abalar (pdf) 
– Guía de uso do – Espazo Abalar para o profesorado (guía oficial)
– Guía de uso do Espazo Abalar para as familias (guía oficial)

Convirte o teu ordenador nun equipo Abalar empregando un pen-drive.
Usando a versión Live Abalar ou ubuntu 10.40+unr para ter unha experiencia similar.
 Instruccions e descarga 

Outras ligazóns interesantes:
– Aula Aberta Abalar (para centros participantes no proxecto)
– Documentación do PFAC Abalar (2012-2013) do C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño.

– Acceso ó servidor Abalar do centro:  http://servidorcentro/recursos

A aula Abalar: elementos, problemas habituais e solucións.

Documentos empregados na ponencia:

Ligazón a outros manuais e recursos de interese:

Explicación das ferramentas flotantes de Smart:
http://onlinehelp.smarttech.com/es/windows/help/notebook/10_0_0/FTFloatingTools.htm

Manuais sobre o uso das aulas Abalar do C.E.I.P.  Pedro Antonio Cerviño de Campo Lameiro:
http://centros.edu.xunta.es/ceippedroantoniocervino/moodle/course/view.php?id=25&username=guest&password=guest


Manual de primeira aproximación ó uso do E.D.I. Smart

http://www.slideshare.net/idazaga/sesion1-pizarra-digitalGuía de SMART BOARD (marca do E.D.I.) para o aprendizaxe e uso do E.D.I.:
Manual que en 38 páxinas explica desde os aspectos máis fundamentais ata ferramentas adicionais que poden usarse co E.D.I.
http://www.edu.xunta.es/centros/abalar/aulavirtual/file.php/23/ModuloVideoproxectorEDi/smt-nb1030_v2_wb-01-man-spanish_intl_lwb.pdf
Manual de José María Santa Olalla sobre o uso do E.D.I.
Este manual foi elaborado por un mestre afonda cunha linguaxe moi sinxela no uso do E.D.I.
http://platea.pntic.mec.es/~jolall1/smart/pdiv10.pdf


Vídeo tutoriais de Smart sobre uso básico do E.D.I.

http://www.welcomepacksmart.es/videos.aspx?id=3

Primeira aproximación ó uso do notebook smart:
http://www.slideshare.net/ticsystem/tutorial-notebook-10

Video titoriais sobre o uso de notebook smart
http://www.youtube.com/watch?v=9BRb_oQr6fY&list=PL98BD9EC620DA0D56&feature=plcp

Manuais de uso de notebook smart
http://javiergarbedo.es/index.php/pizarra-digital/193-manuales-smart-notebook

Creación, xestión e mantemento dun blog en blogger

Documentación empregada durante as ponencias:

Uso básico do E.D.I.

Presentación empregada na ponencia:

Ligazóns recomendadas:

  Manuais para o uso do software SMART  NOTEBOOK:

 Vídeo-titoriais sobre o E.D.I.


Ligazóns a recursos para o Smart Notebook:

Que é e como empregar symbaloo?

ocumentación empregada durante a ponencia:

 

Acceso ó servicio symbaloo:

 

Exemplos de webmix creados por colexios: 

 

Galeria de webmix compartidos polos usuarios de symbaloo