Uso do sistema de vídeo-conferencias “webex” e “falemos»

O profesorado galego conta con dúas  ferramentas para levar a cabo sesións de vídeo-conferencias.

  • Cisco Webex
  • Falemos

CISCO WEBEX:

Todos os docentes con conta de correo @edu.xunta.gal teñen pre-rexistrada unha conta no servizo eduxunta.webex.com

Descarga de seguido as guías rápidas de uso de eduxunta.webex.com para o profesorado.

Descarga, se seguido, as guías rápidas de uso de eduxunta.webex.com para as familias. Tamén é válido para acceder como mestre a reunións organizadas por outros en salas persoais (para as privadas recibirás os datos de acceso concretos en cada caso)

Descarga a versión de Chrome, compatible con Cisco-Webex, para os equipos con maqueta Abalar:

 

FALEMOS EDU:

E unha plataforma de videconferencia, baseada en software libre,  da Xunta de Galicia para a realización de reunións virtuais.

Este servizo está dispoñible para todo o profesorado que imparte docencia en centros públicos de Galicia.

Acceso a Falemos Edu (co usuario e contrasinal do correo @edu.xunta.gal): https://falemos.edu.xunta.gal

Podes descargar o documento oficial de axuda desta aplicación na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/falemos-2020_.pdf