[curso] Elaborando materiais didácticos: deseñando tarefas para aplicar na aula

  • CURSO: “Elaborando materiais didácticos para traballar as Competencias Clave”.
  • PONENCIA: “Elaborando materiais didácticos: deseñando tarefas para aplicar na aula”.
  • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
  • LUGAR: CFR de Pontevedra
  • DATA: 21/10/2015  – 28/10/2015   (17:00 a 20:00 h.) – 25/11/2015  (17:00 a 19:00 h.)
  • LUGAR: CEIP. Mauel Rivero – Lalín
  • DATA: 21/10/2015  – 28/10/2015   (18:00 a 21:00 h.) – 25/11/2015  (18:00 a 20:00 h.)

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 

XORNADA 1:

Presentación: Elaborando materiais didácticos - deseñando e planifando tarefas (pdf)

Analizando o proceso cunha tarefa real: “Investigamos para rodar unha película como as de Chaplin”

 

 

 

 

XORNADA 2:

Presentación: Continuaremos coa mesma presentación da xornada 1

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

 

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e unha posible“parte (d) da programación”:

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

Tarefa “Ciencia ou ficción”: Experimentamos na aula.

 

XORNADA 3:

Presentación: Continuaremos coa mesma presentación da xornada 1

Presentación, reflexión e valoración das tarefas elaboradas polos asistentes ó longocurso nas diferentes docencias.

 

 

 

 

 

Ligazóns de interese: