Uso básico das aulas virtuais: moodle

Aproximación ó uso das aulas virtuais
Manuais para o uso das aulas virtuais (C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño):
– parte1: creación e uso dunha aula virtual en moodle (pdf)
 parte 2: tipos de recursos e actividades a incluir nos cursos da aula virtual (pdf)