[PFPP] Liña A – Traballando cos novos currículos

REVISA A VERSIÓN ACTUALIZA  DESTE  DOCUMENTO EN “DOCENCIAS > CURSO 2016/2017)

 • PFPP: “Liña A”.
 • PONENCIA: “PFPP Liña A –  Traballando cos novos currículos”.
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
 • De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 


 

SESIÓN 1:

Presentación en pdf: "Descubrindo e traballando cos novos currículos"

 

 

DOCUMENTOS:

 

DOCUMENTOS DE TRABALLO:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e a “parte (d) da programación”:

 

POÑÉNDONOS MANS Á OBRA:

 • Faremos un exemplo da parte (d) do modelo de programación en PROGRÁMAME
 • Imos a distribuir os estándares por trimestres
 • Imos a “seleccionar” os estándares prioritarios
 • Imos a ponderar (poñer peso en %) os estándares
 • Con estes datos poderemos elaborar o perfil de área e competencia

 

 


 

SESIÓN 2:

1_planificando_tarefas_e_udis_con_programame (presentacion en pdf)

 

DOCUMENTOS DE TRABALLO:

 

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e partes da programación:

 

POÑÉNDONOS MANS Á OBRA:

 • Imos a deseñar (co esquema en papel unha tarefa) – sen marcar elementos do currículum
 • Imos a introducir a tarefa en PROGRÁMAME – marcando xa os elementos do currículum
 • Imos a planificar a avaliación da tarefa e introducila en PROGRÁMAME
 • Imos xerar una UDI coa nosa tarefa
 • Imos aplicala na aula para valorala na próxima sesión de traballo.

 

 


 

SESIÓN 3:

Valoración do traballo e material elaborado.

 

POÑÉNDONOS MANS Á OBRA:

 • Presentaremos  a tarefa e UDI elaborada por cada quen ou grupo.
 • Comentaremos como foi a posta en práctica na aula da mesma
 • Comentaremos como levamos a cabo a avaliación da mesma
 • Falaremos sobre os problemas atopados aportando, entre todos, ideas alternativas para poder solucionalos.

 

 


EXEMPLOS DE TAREFAS NAS AULAS DE INFANTIL E PRIMARIA:

INFANTIL: UNHA TAREFA REAL: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

 

 

INFANTIL: UNHA TAREFA REAL: Investigamos para pintar as paredes como Keith Haring
A UDI desta tarefa está compartida como pública na aplicación Prográmame

 

 

INFANTIL: TAREFA: CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

 

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo Infatil

 

 

OUTRAS LIGAZÓNS DE INTERESE: