Traballando con proxectos de traballo e tarefas en Educación Infantil

De seguido podes descargar toda a documentación empregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma.

Documentación:  

PRESENTACIÓN: "Presentación e contextualización" (pdf)

PRESENTACIÓN: "Os proxectos de traballo: experiencias en Educación Infantil"(pdf)
PRESENTACIÓN: "Ciencia ou ficción, unha tarefa experimentando na aula" (pdf)

PRESENTACIÓN: "Planificando tarefas e UDIS con prográmame, para levalas á aula"(pdf)
PRESENTACIÓN: "Outras tarefas nas aulas de Educación Infantil" (pdf)

TAREFA: CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

PROXECTO DE TRABALLO: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

TAREFA: “CREAMOS UN TELEXORNAL”

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

PROGRÁMAME:DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA EN PRIMARIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e unha posible “parte (d) da programación”:

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

Ligazóns de interese:

Documentos sobre o traballo cooperativo: