Manuais básicos de uso de Drupal

Manual básico para o administrador : DESCARGAR EN PDF (ver 1.2)

Manual básico para o usuario: ACCESO Ó MANUAL NA AULA VIRTUAL DO MEU CENTRO (entrar como convidado)

No caso do manual básico, algunhas das opcións son están dispoñibles na web do noso centro, posto que conta esteas modificacións efectuadas especificamente:

 • insertar imaxes desde a galería copermine directamente
 • crear, mover e unir álbumes nas diferentes categorías en Copermine

Para máis información ó respecto consulta por e-mail

Uso básico das aulas virtuais: moodle

Aproximación ó uso das aulas virtuais

Segundo o tema (Clásico ou Boost) instalado e escollido en Moodle as opcións poden aparecer nun ou noutro lugar, nestas guías empregaremos preferentemente o tema “Boost” .

Guías rápida de uso para os administradores:


 

Guías rápidas de uso para usuarios (docentes):

 • DESCARGAR: guía_rápida_moodle_parte_1 versión 4.2 (pdf)
  • Acceso con usuario e contarsinal
  • Por se te perdes: miguiñas de pan
  • Para facer cambios: activar edición
  • Crear un curso: creación, determinar o tipo de acceso ó curso (convidado ou con usuario e contrasinal)
  • Curso para convidados, con contrasinalcomún ou con rexistro (usuario e contrasinal).
  • Usuarios: teacher ou student.
  • Como matricular ós usuarios (alumnado) nun curso.
  • Cambiar os axustes dun curso: nome, nome curto, tipo de curso…
  • Engadir un novo tema (sección) no curso. Cambiar o número de temas dun curso.
  • Cambiar o título dun tema
  • Amosar e ocultar elementos dun tema.
  • Destacar e mover un tema.
  • Como o ve o alumnado: cambiar o rol “a alumno/a”.
  • Engadir recursos e actividades ós temas.
  • Mover, borrar e editar as actividades e recursos creados.
  • Restrinxir o acceso a un recurso ou actividade
 • DESCARGAR: guía_rapida_moodle_parte_2_recursos (pdf) versión 4.2
  • Engadir un cartafol
  • Engadir unha etiqueta
  • Incluír un vídeo de youtube (ou calquera código embedible) nunha etiqueta, páxina ou en calquer campo de texto.
  • Engadir un ficheiro
  • Engadir unha páxina
  • Engadir un libro
  • Engadir unha url


 

Guías elaboradas polo proxecto “webs dinámicas” (Consellería de Educación):

Uso dos contidos do EVA-Edixgal (editoriais) de forma aberta (e nas aulas virtuais das webs dos centros no caso de aportar os paquetes SCORM), durante o período de suspensión de clases presenciais:

Min-guías de uso do EVA-Edixgal: