Manuais básicos de uso de Drupal

Manual básico para o administrador : DESCARGAR EN PDF (ver 1.2)

Manual básico para o usuario: ACCESO Ó MANUAL NA AULA VIRTUAL DO MEU CENTRO (entrar como convidado)

No caso do manual básico, algunhas das opcións son están dispoñibles na web do noso centro, posto que conta esteas modificacións efectuadas especificamente:

  • insertar imaxes desde a galería copermine directamente
  • crear, mover e unir álbumes nas diferentes categorías en Copermine

Para máis información ó respecto consulta por e-mail

Uso básico das aulas virtuais: moodle

Aproximación ó uso das aulas virtuais

Segundo o tema (plantilla) instalado e escollido en Moodle as opcións poden aparecer nun ou noutro lugar, nestes casos nas capturas de pantalla das guías sinálanse ámbalas dúas posiblidades.

Guía rápida de uso para os administradores:

Guías elaboradas polo proxecto “webs dinámicas” (Consellería de Educación):

Uso dos contidos do EVA-Edixgal (editoriais) de forma aberta (e nas aulas virtuais das webs dos centros no caso de aportar os paquetes SCORM), durante o período de suspensión de clases presenciais:

Min-guías de uso do EVA-Edixgal: