Descobre o mBot: versión 1 e versión 2

Existen dúas versións do M-bot, a versión 1 (a máis antiga) e a Versión 2 (a máis moderna), que teñen certas diferencias.

                   

Páxina de mblock España:

https://www.makeblock.es

Descarga o software Mblock (baseado en scratch pero que permite programar os mbot)

http://www.mblock.cc

 

Montaxe do Mbot 1:

 

Novidades da nova versión do Mbot – “Mbot 2”

Diferencias entre Mbot e Mbot 2:  https://juegosrobotica.es/podcast-050/ 

mBot 2 – El nuevo robot educativo de Makeblock Education

 

Guía de comezo e actividades de exemplo para o m-bot 2: https://www.robotix.es/documentos/mbot2-actividades.pdf

M-bot 2 en robotix.es (información, descargas e opción de compra): https://www.robotix.es/es/mbot-2 

Traballando con m-block e m-bot nas aulas (inclúe UD – UDIS)

Como controlar o m-bot en tempo real ou cargar un programa e que o execute de modo autónomo:

Podemos empregar dúas versións do programa “m-block” nos equipos con maqueta Abalar / Edixgal: M-block 4 e M-block 5 online (que é a mesma que programalo desde a páxina web https://ide.mblock.cc/)

Tamén podemos programar o M-bot directamente desde a páxina web https://ide.mblock.cc.

Sexa cal sexa a versión de m-block que esteamos a empregar, poderemos “programalo” de dous xeitos:

  • Crear un programa e que se execute en tempo real. Por exemplo cando se pulsa a flecha arriba avanza e na flecha esquerda xira á esquerda. Neste caso debería estar conectado de forma inarámica: wifi (2,4), bluetooth e debemos engadir os bloques de código nas diferentes accións (premer  tecla esquerda, premer tecla arriba, premer bandeira verde…)

  • Crear un programa, cargalo e que se execute de forma autónoma. Por exemplo que avance, agarde 3 segundos, e logo xire á esquerda, sen que poidamos controlalo en tempo real. Neste caso teremos que conectalo por usb e cargar o programa. Deberemos engadir o código debaixo da orde “programa de mbot” (se usamos m-block 4) ou “cando Mbot(mcore) se pon en marcha” (se usamos m-block 5 online)

Así por exemplo, segundo a versión de m-block que empreguemos, poderíamos programalo deste xeito, para que se execute en tempo real (en vivo) ou de forma autónoma (cargando programa):

Mblock 5 online:

M-block 4:

.

.

.

.

De seguido podes atopar unha serie de ligazóns de introdución nas aulas destes robots:

Podes atopar algúns dos proxectos creados con scratch (m-block) polo alumnado aquí:

https://scratch.mit.edu/users/colexiocampolameiro/