Agueiro

Diferente documentación sobre o uso de Agueiro – Consellería de Educación:

  • Aplicación práctica de Agueiro – Conferencia de David Paz Novoa  (publicado na aula virtual do CEIP Pedro Antonio Cerviño  – presentado nos encontros de coordiandores Edixgal) –  TEN ACCESO COMO CONVIDADO

 https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervinho/aulavirtual/course/view.php?id=294