Uso do sistema de vídeo-conferencias “webex”, “falemos” e “Big Blue Button”

 

 O profesorado galego conta con dúas  ferramentas para levar a cabo sesións de vídeo-conferencias.

  • Cisco Webex
  • Falemos
  • Big Blue Button (integrado como actividade en Moodle – Aula virtual)

   

CISCO WEBEX:

Todos os docentes con conta de correo @edu.xunta.gal teñen pre-rexistrada unha conta no servizo eduxunta.webex.com

Descarga de seguido as guías rápidas de uso de eduxunta.webex.com para o profesorado.

Descarga, se seguido, as guías rápidas de uso de eduxunta.webex.com para as familias. Tamén é válido para acceder como mestre a reunións organizadas por outros en salas persoais (para as privadas recibirás os datos de acceso concretos en cada caso)

Descarga a versión de Chrome, compatible con Cisco-Webex, para os equipos con maqueta Abalar:

    

FALEMOS EDU:

E unha plataforma de videconferencia, baseada en software libre,  da Xunta de Galicia para a realización de reunións virtuais.

Este servizo está dispoñible para todo o profesorado que imparte docencia en centros públicos de Galicia.

Acceso a Falemos Edu (co usuario e contrasinal do correo @edu.xunta.gal): https://falemos.edu.xunta.gal

Podes descargar o documento oficial de axuda desta aplicación na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/falemos-2020_.pdf

   

BIG BLUE BUTTON:

Tamén podes engadir na aula virtual (Moodle) un sistema de vídeconferencias integrado chamado Big Blue Button (ver manual de uso de Moodle para máis información, no apartado Manuais desta mesma web)