Manuais básicos de uso de Drupal

Manual básico para o administrador : DESCARGAR EN PDF (ver 1.2)

Manual básico para o usuario: ACCESO Ó MANUAL NA AULA VIRTUAL DO MEU CENTRO (entrar como convidado)

No caso do manual básico, algunhas das opcións son están dispoñibles na web do noso centro, posto que conta esteas modificacións efectuadas especificamente:

 • insertar imaxes desde a galería copermine directamente
 • crear, mover e unir álbumes nas diferentes categorías en Copermine

Para máis información ó respecto consulta por e-mail

Uso básico das aulas virtuais: moodle

Aproximación ó uso das aulas virtuais

Segundo o tema (Clásico ou Boost) instalado e escollido en Moodle as opcións poden aparecer nun ou noutro lugar, nestas guías empregaremos preferentemente o tema “Boost” .

Guías rápida de uso para os administradores:

 •  DESCARGAR: Guía_rápida_administradores_moodle_v4.2 (pdf)
  • Tema Clásico ou Boost.
  • Crear e xestionar categoría
  • Rexistrar usuario – profesorado e alumnado
  • Indicar quen pode engadir cursos nunha categoría concreta
  • Indicar quen pode engadir cursos en todas as categorías: roles do sistema.
  • Como quero que se vexa a portada: Só as categorías?
  • Determinar o tamaño dos ficheiros que poden subirse á aula virtual:
   • Ampliar o tamaño máximo dos arquivos que pode subir o creador de cursos ou teacher nun curso.
   • Ampliar o tamaño máximo dos arquivos que pode subir un alumno/a nunha tarefa
  • Elección e configuración dos editores de texto

Guías rápidas de uso para usuarios (docentes):


Guías elaboradas polo proxecto “webs dinámicas” (Consellería de Educación):

Uso dos contidos do EVA-Edixgal (editoriais) de forma aberta (e nas aulas virtuais das webs dos centros no caso de aportar os paquetes SCORM), durante o período de suspensión de clases presenciais:

Min-guías de uso do EVA-Edixgal: