Traballando con proxectos de traballo e tarefas en Educación Infantil

De seguido podes descargar toda a documentación empregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma.

Documentación:  

PRESENTACIÓN: "Presentación e contextualización" (pdf)

PRESENTACIÓN: "Os proxectos de traballo: experiencias en Educación Infantil"(pdf)
PRESENTACIÓN: "Ciencia ou ficción, unha tarefa experimentando na aula" (pdf)

PRESENTACIÓN: "Planificando tarefas e UDIS con prográmame, para levalas á aula"(pdf)
PRESENTACIÓN: "Outras tarefas nas aulas de Educación Infantil" (pdf)

TAREFA: CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

PROXECTO DE TRABALLO: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

TAREFA: “CREAMOS UN TELEXORNAL”

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

PROGRÁMAME:DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA EN PRIMARIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e unha posible “parte (d) da programación”:

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

Ligazóns de interese:

Documentos sobre o traballo cooperativo:

[curso] Elaborando materiais didácticos: deseñando tarefas para aplicar na aula

 • CURSO: “Elaborando materiais didácticos para traballar as Competencias Clave”.
 • PONENCIA: “Elaborando materiais didácticos: deseñando tarefas para aplicar na aula”.
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
 • LUGAR: CFR de Pontevedra
 • DATA: 21/10/2015  – 28/10/2015   (17:00 a 20:00 h.) – 25/11/2015  (17:00 a 19:00 h.)
 • LUGAR: CEIP. Mauel Rivero – Lalín
 • DATA: 21/10/2015  – 28/10/2015   (18:00 a 21:00 h.) – 25/11/2015  (18:00 a 20:00 h.)

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 

XORNADA 1:

Presentación: Elaborando materiais didácticos - deseñando e planifando tarefas (pdf)

Analizando o proceso cunha tarefa real: “Investigamos para rodar unha película como as de Chaplin”

 

 

 

 

XORNADA 2:

Presentación: Continuaremos coa mesma presentación da xornada 1

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

 

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e unha posible“parte (d) da programación”:

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

Tarefa “Ciencia ou ficción”: Experimentamos na aula.

 

XORNADA 3:

Presentación: Continuaremos coa mesma presentación da xornada 1

Presentación, reflexión e valoración das tarefas elaboradas polos asistentes ó longocurso nas diferentes docencias.

 

 

 

 

 

Ligazóns de interese:

 

[PFPP Carballo] Deseñando tarefas e poñéndoas en práctica nas aulas de infantil (e primaria)

 • PFPP: CEIP. Bergantiños (Carballo), CEIP. Nétoma-Razo (Carballo), CEIP. Fogar  (Carballo)
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz
 • PONENCIA: “Deseñando tarefas e poñéndoas en práctica nas aulas de infantil (e primaria)”.
 • LUGAR: CEIP. Bergantiños (Carballo)
 • DATAS: 5/11/2015   e  19/11/2015–  (17:30 a 20:30 h.)
 • LUGAR: CEIP. Nétoma-Razo (Carballo)
 • DATAS:  12/11/2015   e 14/1/2016–  (18:00 a 21:00 h.)
 • LUGAR: CEIP. Fogar  (Carballo)
 • DATAS:  11/11/2015   e 18/11/2015–  (17:00 a 20:00 h.)

De seguido podes descargar toda a documentación empregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma.

 

 

XORNADA 1:  

PRESENTACIÓN: "Presentación e contextualización" (pdf)
PRESENTACIÓN: "Tarefas Integradas e Competencias clave" (pdf)
PRESENTACIÓN: "Ciencia ou ficción, unha tarefa experimentando na aula" (pdf)
PRESENTACIÓN: "Os proxectos de traballo: experiencias en Educación Infantil"(pdf)

 

TAREAFA: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

 

Documentos:

 

XORNADA 2:

PRESENTACIÓN: "Planificando tarefas e UDIS con prográmame, para levalas á aula"(pdf)
PRESENTACIÓN: "Outras tarefas nas aulas de Educación Infantil" (pdf)

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

 

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e unha posible “parte (d) da programación”:

 

TAREFA: CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

 

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

 

 

 

 

Ligazóns de interese:

 

 

9/5/2015 – Traballando por tarefas e UDIs nas aulas de Educación Infantil

 • CURSO: “III Encontros de Educación Infantil e Primaria”
 • TÍTULO DOS ENCONTROS:  “Intelixencias múltiples e Competencias Clave”
 • PONENCIA: “Traballando por tarefas e UDIs nas aulas de infantil”.
 • LUGAR: Auditorio Abanca – Santiago – CAFI
 • DATA: 9/5/2015  –  (12:30 a 14:00 h.)
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz

De seguido podes descargar toda a documentación empregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma.

 

 

TRABALLANDO POR TAREFAS E UDIS EN INFANTIL

 

 

 

TAREFA: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

 

CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

 

A COMPETENCIA DIXITAL NAS AULAS DE INFANTIL:

9/4/2015 – Experiencias prácticas para introducir tarefas integradas nas aulas

 • SEMINARIO: “As competencias clave: reprogramando”.
 • PONENCIA: “Experiencias prácticas para introducir tarefas integrandas nas aulas”.
 • LUGAR: CRA de Teo
 • DATA: 9/4/2015  –  (16:30 a 19:30 h.)
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 

PRESENTACIÓN: contextualización das experiencias que se van presentar:

Presentación e contextualización das diferentes experiencias reais que se presentarán nesta docencia, así como das características do centro e alumnado cos que se puxeron e práctica.

 

BLOQUE 1:  As tarefas integradas como vía para traballar as competencias clave nas aulas

Neste primeiro bloque lembraremos o tratado na sesión de docencia anterior. Partiremos do que é unha competencia clave, e da súa presencia no currículum, para tentar entender, a través de un proceso de reflexión do grupo, por que o traballo con tarefas é a vía para traballar as competencias clave.

 

 

BLOQUE 2: Exemplos reais de tarefas nas aulas de infantil e primaria:

Neste segundo bloque presentaranse casos reais de tarefas postas en práctica nas aulas do noso centro:

 

Explicación e seguimento con entradas no blog de “infantil 2” da web do meu centro da tarefa “Ciencia ou ficción”

 

Entradas no blog de infantil 2 da web do meu centro sobre outras tarefas do día a día na aula:

 

 

 

BLOQUE 3:  Os proxectos de traballo na aulas: “unha tarefa de tarefas”

Neste terceiro bloque afondaremos nos proxectos de traballo, como un tipo concreto de tarefa, que por moitos é considerado a “tarefa de tarefas” ó poñer en funcioamento na súa posta en práctica tódalas competencias clave, con especial fincapé na de “aprender a aprender”.

 

Ligazóns ós proxectos de traballo presentadas de ciencias naturais.

Ligazóns a outros proxectos de traballo de historia (ciencias sociais)

Proxecto de traballo neste momento nas aulas de infantil:

 

 

 

BLOQUE 4:  Elaborando Unidades Didácticas Integradas e reflexionando sobre a programación:  Como planificamos e plasmamos por escrito as tarefas que levaremos a cabo na aula?

No cuarto e último bloque, plantexaremos de que forma podemos planificar e plasmar por escrito as diferentes tarefas que vaiamos a levar á aula, partindo sempre dos currículums tanto de infantil como de primaria, así chegaremos ó concepto de U.D.I.. Tentaremos facer unha reflexión sobre a elaboración das programacións didácticas.

 

 Outras ligazóns de interese:

A aula Abalar: uso do sistema operativo dos portatiles e servidor Abalar

Documentación e presentacións empregadas na sesión de docencia:

 Portátil do mestre e ultraportátiles do alumnado: uso básico

– Os portátiles e ultraportátiles Abalar: o sistema operativo (pdf)
– Guía de uso dos ultraportátiles Abalar (guía oficial)
– Guía de uso do portátile do profesorado Abalar (guía oficial)

Como usar o servidor Abalar do centro
– Manual de uso do servidor Abalar do centro (guía oficial)


Aproximación ó uso das aulas virtuais
Manuais para o uso das aulas virtuais (C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño):
parte1: creación e uso dunha aula virtual en moodle (pdf)
parte 2: tipos de recursos e actividades a incluir nos cursos da aula virtual (pdf)

Uso do espazo Abalar para mestres e familias:
– Que é o espazo Abalar (pdf) 
– Guía de uso do – Espazo Abalar para o profesorado (guía oficial)
– Guía de uso do Espazo Abalar para as familias (guía oficial)

Convirte o teu ordenador nun equipo Abalar empregando un pen-drive.
Usando a versión Live Abalar ou ubuntu 10.40+unr para ter unha experiencia similar.
 Instruccions e descarga 

Outras ligazóns interesantes:
– Aula Aberta Abalar (para centros participantes no proxecto)
– Documentación do PFAC Abalar (2012-2013) do C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño.

– Acceso ó servidor Abalar do centro:  http://servidorcentro/recursos

A aula Abalar: elementos, problemas habituais e solucións.

Documentos empregados na ponencia:

Ligazón a outros manuais e recursos de interese:

Explicación das ferramentas flotantes de Smart:
http://onlinehelp.smarttech.com/es/windows/help/notebook/10_0_0/FTFloatingTools.htm

Manuais sobre o uso das aulas Abalar do C.E.I.P.  Pedro Antonio Cerviño de Campo Lameiro:
http://centros.edu.xunta.es/ceippedroantoniocervino/moodle/course/view.php?id=25&username=guest&password=guest


Manual de primeira aproximación ó uso do E.D.I. Smart

http://www.slideshare.net/idazaga/sesion1-pizarra-digitalGuía de SMART BOARD (marca do E.D.I.) para o aprendizaxe e uso do E.D.I.:
Manual que en 38 páxinas explica desde os aspectos máis fundamentais ata ferramentas adicionais que poden usarse co E.D.I.
http://www.edu.xunta.es/centros/abalar/aulavirtual/file.php/23/ModuloVideoproxectorEDi/smt-nb1030_v2_wb-01-man-spanish_intl_lwb.pdf
Manual de José María Santa Olalla sobre o uso do E.D.I.
Este manual foi elaborado por un mestre afonda cunha linguaxe moi sinxela no uso do E.D.I.
http://platea.pntic.mec.es/~jolall1/smart/pdiv10.pdf


Vídeo tutoriais de Smart sobre uso básico do E.D.I.

http://www.welcomepacksmart.es/videos.aspx?id=3

Primeira aproximación ó uso do notebook smart:
http://www.slideshare.net/ticsystem/tutorial-notebook-10

Video titoriais sobre o uso de notebook smart
http://www.youtube.com/watch?v=9BRb_oQr6fY&list=PL98BD9EC620DA0D56&feature=plcp

Manuais de uso de notebook smart
http://javiergarbedo.es/index.php/pizarra-digital/193-manuales-smart-notebook

Creación, xestión e mantemento dun blog en blogger

Documentación empregada durante as ponencias:

Uso básico do E.D.I.

Presentación empregada na ponencia:

Ligazóns recomendadas:

  Manuais para o uso do software SMART  NOTEBOOK:

 Vídeo-titoriais sobre o E.D.I.


Ligazóns a recursos para o Smart Notebook: