Polos creativos: do True-true ao M-bot

“Polos creativos: do TrueTrue ao M-bot”.

CFR de Pontevedra

 Xoves 19/10/2023 – 16:00 a 20:00 horas

Mércores 25/10/2023 –  16:00 a 20:00 horas

Documentación sobre a docencia:

As TIC nas aulas de Educación Infantil

Ligazóns ás ferramentas TIC que empregamos nas Aulas de Educación Infantil do noso centro:

 

Aplicacións online de Recursoseducativos.net (web creada e mantida por Óscar Abilleira):

     De seguido presentamos algunhas das aplicacións dispoñibles na web recursoseducativos.net que empregamos nas nosas aulas de infantil. Algunhas delas precisan do rexistro gratuito mentras que outras poden ser empregadas sen estar rexistrado.

     Podes entrar nas mesmas coas ligazóns que figuran debaixo de cada unha delas, se ben para aquelas con rexistro tamén poderaás aceder desde o menú “As miñas aplicacións”, en recursoseducativos.net, unha vez teñas accedido co teu usuario e contrasinal.

    Algunhas destas ferramentas témolas enlazas directamente desde a web do centro, de modo que o alumnado pode acceder de modo autónomo ás mesmas, nas rutinas diarias. Facémolo no “recanto de infantil”, ó que podes acceder desde a seguinte ligazón:

 

 


CALENDARIO ONLINE: 

 

 


APLICACIÓN ONLINE PARA O PRÉSTAMO

 DOS  LIBROS  DA  BIBLIOTECA DE AULA:

 

 


CREAR CARNETS QR DO ALUMNADO:

 

 

 


XERADOR DE CÓDIGOS QR:

 

 


DICIONARIO ONLINE:

 

 


XOGO DE LETRAS MÓBILES:

 

 


ESCOITAR E XOGAR:  

Xogo para o traballo da conciencia fonolóxica-silábica-fases:

 

 


CREADOR DE XOGOS DE MEMORIA:

 

 


CREADOR DE IMAXES OCULTAS

(Xogar a pensar, filosofía para nenos/as):

 

 


CREADOR DE REVISTAS ESCOLARES ONLINE:

 

 


XOGOS DE ATENCIÓN E MEMORIA:

 

 


XERADOR DE LETRAS MÓBILES IMPRIMIBLES:

 


UNIDADES DIDÁCTICAS INTREGRADAS (UDIS) da programación de aula, onde se integran as anteriores ferramentas:

 


MÁIS INFORMACIÓN NOS DIFERENTES APARTADOS DAS MIÑAS WEBS:

Documentación das docencias sobre Edixgal

 

Aula aberta “Edixgal”: Equipamento, Aplicacións…

Accceso á aula aberta Abalar (documentación oficial Edixgal da Consellería de Educación)

Aplicacións instaladas na maqueta Abalar – dos equipos E-dixgal:

Accede á lista de aplicacións instaladas na maqueta Abalar, instalada nos equipos E-dixgal, cunha pequena explicación da súa función e, nalgúns casos, manuais de uso (podes acceder como convidado).

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervinho/aulavirtual/course/view.php?id=321

Guías para o uso dos equipos E-dixgal:

Pequeno manual sobre o uso de novas fontes tipográficas nos programas dos equipos E-dixgal.: Descargar guía uso de novas fontes tipográficas nos equipos Edixal.pdf

Guías rápidas para o uso do EVA

A apariencia pode cambiar con respecto ó amosado nos pdf, débese á constante actualización do EVA. En todo caso, as opcións dispoñibles, con independencia da apariencia, son as mesmas. 

Guías actualizadas á nova apariencia do EVA en setembro de 2023.

Actividades H5P no EVA:

 

Ferramenta de autor no EVA:

A ferramenta de autor estaba/está baseada en actividades h5p que se empaquetan como paquete SCORM, é un sistema anterior a que se incorporasen a opción de incluír as actividades H5P, directamente nas seccións (podendo ver os resultados do alumnado), ou mesmo dentro de recursos como páxinas ou etiquetas (coa limitación no caso de insertalas nos recursos  de non poder ver os resultados do alumnado)

 

 

Uso do EVA “offline”:

O EVA “Offline”, permite usar os contidos do EVA (case todos) nos equipos do alumnado sen conexión a internet. Os contidos do EVA sincronízanse co EVA offline cada vez que se conecta o equipo Edixgal á rede wifi da aula e se accede a aplicación “EVA Offline”.

Se se vai a  usar é imprescindible facer que se conecten á rede wifi da aula eses equipos “ó chegar polas mañás”, e se acceda ó EVA offiline para que sincronice “os seus traballos co EVA online”. Do mesmo xeito deberán entrar e sincronizar para “cargar os novos contido que haxa no EVA”, antes de marchar.

O EVA offline, ademáis de nos equipos Edixgal tamén pode usarse noutro tipo de dispositivos: 

 

Manuais de uso da Aula virtual das webs dos centros:

Acceso as miniguías de Moddle (aula virtual das webs dinámicas dos centros, pero válidos para o uso en EDIXGAL) na seguinte ligazón (inclúen moita máis información e ferramentas que se poden usar tamén no EVA): 

Estas guía da aula virtual podon servirche para complementar o indicado nas guías específicas do EVA-Edixgal, posto que en ambos casos estamos a traballar cun Moodle e son exactamente iguais en canto ás súas funcións.

Manuais básicos de uso de Drupal

Manual básico para o administrador : DESCARGAR EN PDF (ver 1.2)

Manual básico para o usuario: ACCESO Ó MANUAL NA AULA VIRTUAL DO MEU CENTRO (entrar como convidado)

No caso do manual básico, algunhas das opcións son están dispoñibles na web do noso centro, posto que conta esteas modificacións efectuadas especificamente:

 • insertar imaxes desde a galería copermine directamente
 • crear, mover e unir álbumes nas diferentes categorías en Copermine

Para máis información ó respecto consulta por e-mail

PFPP – Centros Liña A [documentación]

De seguido poderás descargar toda a documentación e presentacións empregadas nas docencias levadas a cabo nos PFPP dos  centros que traballan na liña A.

Tamén atoparás as ligazóns, outras presentacións da mesma temática e exemplos de tarefas así como  outros documentos e ferramentas, ás que se fixo referencia nas docencias.

 

0.- PROGRÁMAME-UDIS

Prográmame é unha ferramenta online, creada por Óscar Abilleira Muñiz, que se atopa na web recursose ducativos.net, que pode ser empregada tanto para elaborar diferentes documentos relacionados co traballo co currículum: programación, perfil de área e competencial… así como para a planificación das tarefas a desenvolver nas aulas a través da creación de Unidades Didácticas Integradas.

Prográmame tenta automatizar diferentes procesos na creación destes documentos a partir dos currículos oficiais. No caso de ESO e Bacharelato os mesmos estan a ser introducidos polos propios docentes interesados polo que non están dispoñibles tódalas materias. En primaria si está completo e en infantil inclúese a concreción curricular do CEIP Pedro Antonio Cerviño cos indicadores de logro elaborados para cada criterio polo equipo de Educación Infantil do centro.

Ligazóns relacionadas:

 

 

1.- CURRÍCULO, PERFIL DE ÁREA, COMPETENCIAL,  PROGRAMACIÓN E AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES:

Presentación: Presentación do currículo e esquema de programación (pdf)
Presentación: O noso modelo de perfil de área e competencial (pdf)
Presentación: Proposta para avaliar a partir dos estándares (pdf)

Ligazóns relacionadas:

 

 

 

2.- COMPETENCIAS CLAVE, TAREFAS E UDIS:

Presentación: Planificando tarefas en UDIs usando prográmame: competencias clave e tarefas (pdf)
Presentación: Facemos unha película como as de Chaplin e outras tarefas: poñendo en práctica unha UDI planficando unha tarefa (pdf)
Presentación: Esquema para deseñar e poñer en práctica unha tarefa (pdf)

Outros documentos de interese:

 

TAREFA (proxecto de traballo): “Investigamos para facer unha película como as de Chaplin”

 

TAREFA (proxecto de traballo): Investigamos sobre Kieth Haring para pintar o colexio:

 

Outros exemplos das últimas tarefas levadas a cabo nas nosas aulas de Educación Infantil:

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

 

3.-  OS PROXECTOS DE TRABALLO: UN TIPO DE TAREFA.

Presentación: Proxectos de traballo en infantil e primaria (pdf)
Presentación:Facemos unha película como as de Chaplin e outras tarefas: poñendo en práctica unha UDI planficando unha tarefa (pdf)

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo:

 

 

 

4.-  TAREFAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Presentación: "As matemáticas nas aulas de Educación Infantil"(pdf)

Tarefas e outras experiencias de traballo coa lóxica-matemática en Educacíón Infantil.

 

 

5.- TAREFAS CIENTÍFICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Presentación: "Experimentos cientificos dentro dunha tarefa: Ciencia ou ficción"(pdf)
Presentación: "Experiencias científicas no día a día" (pdf)

 

 

6.- CONTACTO:

Podes calquera dúbida podes deixala nas seguites vías:

 

 

7.- OUTRAS LIGAZÓNS DE INTERESE:

Traballando con proxectos de traballo e tarefas en Educación Infantil

De seguido podes descargar toda a documentación empregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma.

Documentación:  

PRESENTACIÓN: "Presentación e contextualización" (pdf)

PRESENTACIÓN: "Os proxectos de traballo: experiencias en Educación Infantil"(pdf)
PRESENTACIÓN: "Ciencia ou ficción, unha tarefa experimentando na aula" (pdf)

PRESENTACIÓN: "Planificando tarefas e UDIS con prográmame, para levalas á aula"(pdf)
PRESENTACIÓN: "Outras tarefas nas aulas de Educación Infantil" (pdf)

TAREFA: CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

PROXECTO DE TRABALLO: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

TAREFA: “CREAMOS UN TELEXORNAL”

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

PROGRÁMAME:DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA EN PRIMARIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e unha posible “parte (d) da programación”:

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

Ligazóns de interese:

Documentos sobre o traballo cooperativo:

[curso] Experiencias coas matemáticas nas aulas de Educación Infantil

 • CURSO: “UN CAMIÑO QUE HAI QUE SEGUIR NAS MATEMÁTICAS. DO EXERCICIO Á ACTIVIDADE E DA ACTIVIDADE AO PROXECTO.”.
 • PONENCIA: “Experiencias coas matemáticas nas aulas de Educación Infantil”.
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
 • LUGAR: CFR de Pontevedra
 • DATA: 1/2/2016  (17:30 a 20:30 h.)
 • De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

Documentación:

Presentación: "As matemáticas nas aulas de Educación Infantil" (pdf)

 

 Aplicacións on-line en www.recursoseducativos.net:

 • Calendario online
 • Biblioteca de aula
 • Prográmame
 • Diccionario online

 

Exemplos de arefas e experiencias de traballo con aspectos lóxico matemáticos nas aulas de Educación Infantil:

Ligazóns ás entradas na web do meu centro onde se explican, polo miudo, a posta en práctica de cada unha delas na aula.

 

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

Ligazóns de interese:

[PFPP] Liña A – Traballando cos novos currículos

REVISA A VERSIÓN ACTUALIZA  DESTE  DOCUMENTO EN “DOCENCIAS > CURSO 2016/2017)

 • PFPP: “Liña A”.
 • PONENCIA: “PFPP Liña A –  Traballando cos novos currículos”.
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
 • De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 


 

SESIÓN 1:

Presentación en pdf: "Descubrindo e traballando cos novos currículos"

 

 

DOCUMENTOS:

 

DOCUMENTOS DE TRABALLO:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e a “parte (d) da programación”:

 

POÑÉNDONOS MANS Á OBRA:

 • Faremos un exemplo da parte (d) do modelo de programación en PROGRÁMAME
 • Imos a distribuir os estándares por trimestres
 • Imos a “seleccionar” os estándares prioritarios
 • Imos a ponderar (poñer peso en %) os estándares
 • Con estes datos poderemos elaborar o perfil de área e competencia

 

 


 

SESIÓN 2:

1_planificando_tarefas_e_udis_con_programame (presentacion en pdf)

 

DOCUMENTOS DE TRABALLO:

 

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e partes da programación:

 

POÑÉNDONOS MANS Á OBRA:

 • Imos a deseñar (co esquema en papel unha tarefa) – sen marcar elementos do currículum
 • Imos a introducir a tarefa en PROGRÁMAME – marcando xa os elementos do currículum
 • Imos a planificar a avaliación da tarefa e introducila en PROGRÁMAME
 • Imos xerar una UDI coa nosa tarefa
 • Imos aplicala na aula para valorala na próxima sesión de traballo.

 

 


 

SESIÓN 3:

Valoración do traballo e material elaborado.

 

POÑÉNDONOS MANS Á OBRA:

 • Presentaremos  a tarefa e UDI elaborada por cada quen ou grupo.
 • Comentaremos como foi a posta en práctica na aula da mesma
 • Comentaremos como levamos a cabo a avaliación da mesma
 • Falaremos sobre os problemas atopados aportando, entre todos, ideas alternativas para poder solucionalos.

 

 


EXEMPLOS DE TAREFAS NAS AULAS DE INFANTIL E PRIMARIA:

INFANTIL: UNHA TAREFA REAL: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

 

 

INFANTIL: UNHA TAREFA REAL: Investigamos para pintar as paredes como Keith Haring
A UDI desta tarefa está compartida como pública na aplicación Prográmame

 

 

INFANTIL: TAREFA: CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

 

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo Infatil

 

 

OUTRAS LIGAZÓNS DE INTERESE:

 

 

[PFPP] Deseñando e planificando tarefas, perfís e parte da programación coa aplicación Prográmame partindo do currículo

 • PFPP: “Deseñando tarefas con prográmame”.
 • PONENCIA: “Deseñando e planificando tarefas con Prográmame partindo do currículo”.
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
 • LUGAR: CEIP. Amor Ruibal (Barro)
 • DATA: 15/10/2015 , 4/11/2015  (16:30 a 19:30 h.) – pendente de confirmar terceira data
 • LUGAR: CEIP. Antonio Magariños Pastoriza (Cambados)
 • DATA:  6/11/2015 , 4/11/2015  (16:00 a 19:00 h.) – pendente de confirmar  segunda e terceira data

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 

 

XORNADA 1:

 

PRESENTACIÓN: "Proposta para planificar unha tarefa partindo do currículum, usando a aplicación prográmame" (pdf)

 

UNHA TAREFA REAL: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

 

MÁNS Á OBRA: planificamos as nosas tarefas, creando a súa UDI, empregando a aplicación prográmame.

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS, perfís de área e a “parte (d) da programación”:

 

 

XORNADA 2:

 • Posta en común das UDIs das tarefas elaboradas: que problemas atopástedes?
 • Posta en común da posta en práctica na aula das tarefas elaboradas:  que problemas houbo?
 • A AVALIACIÓN: como avalia-las tarefas, áreas e Competencias Claves a partir dos estándares avaliables.
 • Como facer todo isto en “prográmame”?

UNHA TAREFA REAL:
A UDI desta tarefa está compartida como pública na aplicación Prográmame

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

 

 

LIGAZÓNS DE INTERESE: