PFPP – Centros Liña A [documentación]

De seguido poderás descargar toda a documentación e presentacións empregadas nas docencias levadas a cabo nos PFPP dos  centros que traballan na liña A.

Tamén atoparás as ligazóns, outras presentacións da mesma temática e exemplos de tarefas así como  outros documentos e ferramentas, ás que se fixo referencia nas docencias.

 

0.- PROGRÁMAME-UDIS

Prográmame é unha ferramenta online, creada por Óscar Abilleira Muñiz, que se atopa na web recursose ducativos.net, que pode ser empregada tanto para elaborar diferentes documentos relacionados co traballo co currículum: programación, perfil de área e competencial… así como para a planificación das tarefas a desenvolver nas aulas a través da creación de Unidades Didácticas Integradas.

Prográmame tenta automatizar diferentes procesos na creación destes documentos a partir dos currículos oficiais. No caso de ESO e Bacharelato os mesmos estan a ser introducidos polos propios docentes interesados polo que non están dispoñibles tódalas materias. En primaria si está completo e en infantil inclúese a concreción curricular do CEIP Pedro Antonio Cerviño cos indicadores de logro elaborados para cada criterio polo equipo de Educación Infantil do centro.

Ligazóns relacionadas:

 

 

1.- CURRÍCULO, PERFIL DE ÁREA, COMPETENCIAL,  PROGRAMACIÓN E AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES:

Presentación: Presentación do currículo e esquema de programación (pdf)
Presentación: O noso modelo de perfil de área e competencial (pdf)
Presentación: Proposta para avaliar a partir dos estándares (pdf)

Ligazóns relacionadas:

 

 

 

2.- COMPETENCIAS CLAVE, TAREFAS E UDIS:

Presentación: Planificando tarefas en UDIs usando prográmame: competencias clave e tarefas (pdf)
Presentación: Facemos unha película como as de Chaplin e outras tarefas: poñendo en práctica unha UDI planficando unha tarefa (pdf)
Presentación: Esquema para deseñar e poñer en práctica unha tarefa (pdf)

Outros documentos de interese:

 

TAREFA (proxecto de traballo): “Investigamos para facer unha película como as de Chaplin”

 

TAREFA (proxecto de traballo): Investigamos sobre Kieth Haring para pintar o colexio:

 

Outros exemplos das últimas tarefas levadas a cabo nas nosas aulas de Educación Infantil:

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

 

3.-  OS PROXECTOS DE TRABALLO: UN TIPO DE TAREFA.

Presentación: Proxectos de traballo en infantil e primaria (pdf)
Presentación:Facemos unha película como as de Chaplin e outras tarefas: poñendo en práctica unha UDI planficando unha tarefa (pdf)

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo:

 

 

 

4.-  TAREFAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Presentación: "As matemáticas nas aulas de Educación Infantil"(pdf)

Tarefas e outras experiencias de traballo coa lóxica-matemática en Educacíón Infantil.

 

 

5.- TAREFAS CIENTÍFICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Presentación: "Experimentos cientificos dentro dunha tarefa: Ciencia ou ficción"(pdf)
Presentación: "Experiencias científicas no día a día" (pdf)

 

 

6.- CONTACTO:

Podes calquera dúbida podes deixala nas seguites vías:

 

 

7.- OUTRAS LIGAZÓNS DE INTERESE:

[PFPP] Deseñando e planificando tarefas, perfís e parte da programación coa aplicación Prográmame partindo do currículo

 • PFPP: “Deseñando tarefas con prográmame”.
 • PONENCIA: “Deseñando e planificando tarefas con Prográmame partindo do currículo”.
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
 • LUGAR: CEIP. Amor Ruibal (Barro)
 • DATA: 15/10/2015 , 4/11/2015  (16:30 a 19:30 h.) – pendente de confirmar terceira data
 • LUGAR: CEIP. Antonio Magariños Pastoriza (Cambados)
 • DATA:  6/11/2015 , 4/11/2015  (16:00 a 19:00 h.) – pendente de confirmar  segunda e terceira data

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 

 

XORNADA 1:

 

PRESENTACIÓN: "Proposta para planificar unha tarefa partindo do currículum, usando a aplicación prográmame" (pdf)

 

UNHA TAREFA REAL: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

 

MÁNS Á OBRA: planificamos as nosas tarefas, creando a súa UDI, empregando a aplicación prográmame.

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS, perfís de área e a “parte (d) da programación”:

 

 

XORNADA 2:

 • Posta en común das UDIs das tarefas elaboradas: que problemas atopástedes?
 • Posta en común da posta en práctica na aula das tarefas elaboradas:  que problemas houbo?
 • A AVALIACIÓN: como avalia-las tarefas, áreas e Competencias Claves a partir dos estándares avaliables.
 • Como facer todo isto en “prográmame”?

UNHA TAREFA REAL:
A UDI desta tarefa está compartida como pública na aplicación Prográmame

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

 

 

LIGAZÓNS DE INTERESE: