Agueiro

Diferente documentación sobre o uso de Agueiro – Consellería de Educación:

 • Aplicación práctica de Agueiro – Conferencia de David Paz Novoa  (publicado na aula virtual do CEIP Pedro Antonio Cerviño  – presentado nos encontros de coordiandores Edixgal) –  TEN ACCESO COMO CONVIDADO

 https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervinho/aulavirtual/course/view.php?id=294

Uso do sistema de vídeo-conferencias “webex”, “falemos” e “Big Blue Button”

 

 O profesorado galego conta con dúas  ferramentas para levar a cabo sesións de vídeo-conferencias.

 • Cisco Webex
 • Falemos
 • Big Blue Button (integrado como actividade en Moodle – Aula virtual)

   

CISCO WEBEX:

Todos os docentes con conta de correo @edu.xunta.gal teñen pre-rexistrada unha conta no servizo eduxunta.webex.com

Descarga de seguido as guías rápidas de uso de eduxunta.webex.com para o profesorado.

Descarga, se seguido, as guías rápidas de uso de eduxunta.webex.com para as familias. Tamén é válido para acceder como mestre a reunións organizadas por outros en salas persoais (para as privadas recibirás os datos de acceso concretos en cada caso)

Descarga a versión de Chrome, compatible con Cisco-Webex, para os equipos con maqueta Abalar:

    

FALEMOS EDU:

E unha plataforma de videconferencia, baseada en software libre,  da Xunta de Galicia para a realización de reunións virtuais.

Este servizo está dispoñible para todo o profesorado que imparte docencia en centros públicos de Galicia.

Acceso a Falemos Edu (co usuario e contrasinal do correo @edu.xunta.gal): https://falemos.edu.xunta.gal

Podes descargar o documento oficial de axuda desta aplicación na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/falemos-2020_.pdf

   

BIG BLUE BUTTON:

Tamén podes engadir na aula virtual (Moodle) un sistema de vídeconferencias integrado chamado Big Blue Button (ver manual de uso de Moodle para máis información, no apartado Manuais desta mesma web)

Manuais básicos de uso de Drupal

Manual básico para o administrador : DESCARGAR EN PDF (ver 1.2)

Manual básico para o usuario: ACCESO Ó MANUAL NA AULA VIRTUAL DO MEU CENTRO (entrar como convidado)

No caso do manual básico, algunhas das opcións son están dispoñibles na web do noso centro, posto que conta esteas modificacións efectuadas especificamente:

 • insertar imaxes desde a galería copermine directamente
 • crear, mover e unir álbumes nas diferentes categorías en Copermine

Para máis información ó respecto consulta por e-mail

Como crear a túa propia mesa de luz

Nas aulas de infantil do meu centro introducimos as “mesas de luz” que permiten explorar as propiedades da luz dun xeito lúdico á vez que desenvolvemenos a creatividade dos nosos alumnos e alumnas.

Ó construilas, despóis de varias probas, fomos descubrindo a mellor forma de facela  e agora queremos compartir as instruccións de montaxe con aquelas persoas interesadas en facer unha para a súa aula.

 (fai click nas imaxes para amplialas)

Ó final conseguiredes unha mesa de luz con estas características:

2015-01-22 11.03.05– Funciona cun mando a distancia para encendela e apagala.

– Permite cambiar o cor da luz que emite co propio mando a distancia,

– É totalmente segura, xa que as conexións van ocultas e fora do alcance do alumno e a iluminación e LED de baixo consumo e sen emitir calor.

– A superficie ó tratarse dunha plancha de metacrilato ofrece suficiente resistencia para que poida ser empregada por nenos e nenas.

– Permite explorar as propiedades da luz empregando diferentes obxectos translúcidos, transparentes e opacos.

 

 

Materiais que empregamos:

 • Mesa de IKEA (LÄT): empregamos esta porque ten un custo reducido e permite cambiar a parte superior por unha plancha de metracrilato encaixada nas marcas da mesa, tamén permite empregar a plancha superior orixinal como soporte para os leds. Podes vela directamente desde aquí, na web de Ikea.  Podería empregarse calquera outra mesa na que fose posible sustituir a superficie superior.
 • Rectángulo de metacrilato (ou plástico ríxido) do mesmo tamaño da tapa superior da mesa. (os cortes das esquinas fixémolos cun alicates e moito coidado 😉
 • Tira de leds de 5 metros, con mando a distancia e diferentes cores. (inicialmente empregamos barras alóxenas brancas pero non daban  luz suficiente, ademais poder cambiar a cor da mesa é éxito segurado cos rapaces e rapazas).  No noso caso empregamos unha tira de leds similar a esta que atopamos en ebay, que é autoadhesiva.
 • Plancha de plástico translúcido ou similar (dos que se fixan con electrícidade estática ás ventás) para difuminar a luz que emiten os leds (se o metacrilato xa é translúcido e non transparente non sería necesaria)
 • Tornillos ou similar para fixar a tapa cos leds na parte inferior, introducíndoos nas patas.

 

Como a construímos?

1.- Conseguimos unha plancha de metacrilato ou plástico ríxido das mesmas dimensións que as que inclúe a tapa superiror da mesa. Podedes levar a propia tapa, e con sorte, vos cortarán unha plancha do mesmo tamaño incluídos o pequenos cortes das esquinas, senón con coidado e un alicates poderán facerse.

2.- Nun dos lados do metacrilato fixamos o plástico translúcido (opcional)

3.- Montamos a mesa e introducimos a plancha de metacrilato no lugar onde debería ir a tapa orixinal (paso 3 do manual de instruccións de montaxe da mesa LÄT). Rematamos de montar a mesa seguindo as instruccións. É importante colocar a parte co plástico translúcido cara adentro, no caso de incluir este plástico.

DSC_0007

4.- Na plancha de madeira, que orixinalmente era a tapa da mesa, pola súa parte branca (para mellorar a reflexión da luz), fomos pegando en zigzag os leds pola cara do adhesivo. Nas “curvas” procurar que os leds miren cara adentro para non perder esa luz.

uEDhdcioQrrdLy5SpT9Np3MRoOz5WZVYqi-VMWdcs4Q

5.- Unha vez pegada a tira asegurámonos de que funcione correctamente conectando o cable a un dos extremos e fixando o outro (que quedará sen conectar) dentro do tabloeiro de xeito que quede oculto dentro da mesa.

 

6.- Fixamos a táboa cos leds na parte inferior da mesa, introducindo un tornillo ou similar nas patas, para evitar que o taboleiro se desplazce e quede pegado á parte superior da mesa. Na imaxe poden verse os dous extremos do cable fora da mesa, pero finalmente un deles, o que no será conectado, quedou recollido dentro da propia mesa.

Kgra5ZRdsGitkIAtgQM3HgdkrHE83sMmmTtwZvjuVIY

 

7.- Para evitar “que fuxa a luz” co paso do tempo cando a “taboa inferior” se vaia dobrando, podemos fixar uns parafusos entre a estructura da mesa e a tapa, de xeito que “toque ambas partes”, deste xeito quedará fixada a parte inferior, incluso co paso do tempo.

IMG_1660

 

8.- Conectamos o cable con enchufe á corriente e fixamos o recepor do mando a distancia nun lateral da mesa, de xeito que quede á vista e detecte a sinal do mando.

 

E este será o resultado:

DSC061252015-01-22 11.03.05

 

Nós fixamos o mando a distancia na parede con belcro, de xeito que poida ser usado e gardado sen que se perda.

Tamén conectamos á mesa a rede eléctrica a través dunha regleta con interruptor, de xeito que poidan apagarse os leds por completo cando no se usen e non queden cunha “feble luz” pese a apagalos co mando a distancia.

 

 

 

 

 

WeDo: Software oficial ou scratch?

SOFTWARE OFICIAL:

Unknown

Lego weDo conta cun software oficial (que se vende por separado) que ten un elevado prezo, adaptado ó alumnado, a través do cal poden ir construíndo nos primeiros momentos, paso a paso, os diferentes dispositivos e programalos con comandos moi sinxelos.

Este software é bastante caro (ten un prezo similar ó do propio pack inicial), e unha vez creados tódolos robots desexados poderá ser empregado para programar as diferentes accións do motor e sensores.

 

SCRATCH:

Unknown-1

Tamén podemos empregar co WeDo os software gratuito Scracht, co cal o alumnado pode programar dun xeito moi visual as accións do seu robot, pero neste caso non contaremos coas instruccións de montaxe dentro do propia aplicación.

Con Scratch poderemos programar as mesmas accións que no sofware oficial, e incluso contar con algunas máis, coa vantaxa de poder combinar as accións do robot co que se amosará na pantalla (animación, xogos…)

Ademáis o Scratch pode ser empregado con outros moitos rotobs educativos e para que os alumnos programen animacións e accións (se contar con ningún tipo de robot), polo que ofrece moitas posibilidades.

 

Traballar co weDo directamente con Scratch desde o primeiro momento?:

Non sería unha idea desabellada, teríamos que coñecer o funcionamento de Scratch (non tan inutitivo como o software oficial) pero tampouco excesivamente complexo, e deberíamos buscar as instruccións de montaxe dos primeiros robots (que si aparecen no software oficia e que podes descargar en pdf nas ligazóns seguintesl), xa que nas sucesivas creacións, cando estea familiariazado cos diferentes engranaxes,  será o propio alumnado quen deseñe os seus “robot” libremente.

O Scratch ven preinstalado nos equipos Abalar.

 

Ligazóns de interese:

– Descarga gratuita do Scratch

– Instruccións de montaxe dos primeiros robots WeDo en formato pdf

– Instruccións de montaxe da grúa, noria e casa+coche, coa versón extendida de WeDo en formato pdf

 

Exemplos do uso de weDo con scratch: Xornadas de “robótica para educación infantil e primaria” organizadas polo CFR de Pontevedra

http://www.edu.xunta.es/centros/cfrpontevedra/aulavirtual/mod/resource/view.php?id=6337

 

 

Guia rápida para o uso do sofware oficial weDo das “Xornadas de robótica para educación infantil e primaria” organizadas polo CFR de Pontevedra.

Uso básico das aulas virtuais: moodle

Aproximación ó uso das aulas virtuais

Segundo o tema (Clásico ou Boost) instalado e escollido en Moodle as opcións poden aparecer nun ou noutro lugar, nestas guías empregaremos preferentemente o tema “Boost” .

Guías rápida de uso para os administradores:

 •  DESCARGAR: Guía_rápida_administradores_moodle_v4.2 (pdf)
  • Tema Clásico ou Boost.
  • Crear e xestionar categoría
  • Rexistrar usuario – profesorado e alumnado
  • Indicar quen pode engadir cursos nunha categoría concreta
  • Indicar quen pode engadir cursos en todas as categorías: roles do sistema.
  • Como quero que se vexa a portada: Só as categorías?
  • Determinar o tamaño dos ficheiros que poden subirse á aula virtual:
   • Ampliar o tamaño máximo dos arquivos que pode subir o creador de cursos ou teacher nun curso.
   • Ampliar o tamaño máximo dos arquivos que pode subir un alumno/a nunha tarefa
  • Elección e configuración dos editores de texto

Guías rápidas de uso para usuarios (docentes):


Guías elaboradas polo proxecto “webs dinámicas” (Consellería de Educación):

Uso dos contidos do EVA-Edixgal (editoriais) de forma aberta (e nas aulas virtuais das webs dos centros no caso de aportar os paquetes SCORM), durante o período de suspensión de clases presenciais:

Min-guías de uso do EVA-Edixgal: 

A aula Abalar: uso do sistema operativo dos portatiles e servidor Abalar

Documentación e presentacións empregadas na sesión de docencia:

 Portátil do mestre e ultraportátiles do alumnado: uso básico

– Os portátiles e ultraportátiles Abalar: o sistema operativo (pdf)
– Guía de uso dos ultraportátiles Abalar (guía oficial)
– Guía de uso do portátile do profesorado Abalar (guía oficial)

Como usar o servidor Abalar do centro
– Manual de uso do servidor Abalar do centro (guía oficial)


Aproximación ó uso das aulas virtuais
Manuais para o uso das aulas virtuais (C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño):
parte1: creación e uso dunha aula virtual en moodle (pdf)
parte 2: tipos de recursos e actividades a incluir nos cursos da aula virtual (pdf)

Uso do espazo Abalar para mestres e familias:
– Que é o espazo Abalar (pdf) 
– Guía de uso do – Espazo Abalar para o profesorado (guía oficial)
– Guía de uso do Espazo Abalar para as familias (guía oficial)

Convirte o teu ordenador nun equipo Abalar empregando un pen-drive.
Usando a versión Live Abalar ou ubuntu 10.40+unr para ter unha experiencia similar.
 Instruccions e descarga 

Outras ligazóns interesantes:
– Aula Aberta Abalar (para centros participantes no proxecto)
– Documentación do PFAC Abalar (2012-2013) do C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño.

– Acceso ó servidor Abalar do centro:  http://servidorcentro/recursos