Uso da galería de imaxes Copermine

Accede á documentacion elaborada, dispoñible na web do meu centro:

 Uso da Galería de imaxes (copermine) – crear álbumes, subir imaxes..Páxina

Neste manual, algunhas das opcións son están dispoñibles na web do noso centro, posto que conta esteas modificacións efectuadas específicamente:

  • insertar imaxes desde a galería copermine directamente
  • crear, mover e unir álbumes nas diferentes categorías en Copermine.