Uso da galería de imaxes Copermine

Accede á documentacion elaborada, dispoñible na web do meu centro:

 Uso da Galería de imaxes (copermine) – crear álbumes, subir imaxes.. Recurso