Vídeos de exemplo dos robots weDo

RETO WEDO: propúxose ó alumnado por grupos que creasen un «coche» que puidese moverse adiante e atrás… e estes foron os resultados.

 

PROGRAMADOS CO SOFTWARE DE LEGO:

 

 

 

PROGRAMADOS CON SCRATCH:

 

 

ALUMNADO DE PRIMARIA E SECUNDARIA TRABALLANDO E PROGRAMANDO OS ROBOTS weDo