9/4/2015 – Experiencias prácticas para introducir tarefas integradas nas aulas

  • SEMINARIO: “As competencias clave: reprogramando”.
  • PONENCIA: “Experiencias prácticas para introducir tarefas integrandas nas aulas”.
  • LUGAR: CRA de Teo
  • DATA: 9/4/2015  –  (16:30 a 19:30 h.)
  • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 

PRESENTACIÓN: contextualización das experiencias que se van presentar:

Presentación e contextualización das diferentes experiencias reais que se presentarán nesta docencia, así como das características do centro e alumnado cos que se puxeron e práctica.

 

BLOQUE 1:  As tarefas integradas como vía para traballar as competencias clave nas aulas

Neste primeiro bloque lembraremos o tratado na sesión de docencia anterior. Partiremos do que é unha competencia clave, e da súa presencia no currículum, para tentar entender, a través de un proceso de reflexión do grupo, por que o traballo con tarefas é a vía para traballar as competencias clave.

 

 

BLOQUE 2: Exemplos reais de tarefas nas aulas de infantil e primaria:

Neste segundo bloque presentaranse casos reais de tarefas postas en práctica nas aulas do noso centro:

 

Explicación e seguimento con entradas no blog de “infantil 2” da web do meu centro da tarefa “Ciencia ou ficción”

 

Entradas no blog de infantil 2 da web do meu centro sobre outras tarefas do día a día na aula:

 

 

 

BLOQUE 3:  Os proxectos de traballo na aulas: “unha tarefa de tarefas”

Neste terceiro bloque afondaremos nos proxectos de traballo, como un tipo concreto de tarefa, que por moitos é considerado a “tarefa de tarefas” ó poñer en funcioamento na súa posta en práctica tódalas competencias clave, con especial fincapé na de “aprender a aprender”.

 

Ligazóns ós proxectos de traballo presentadas de ciencias naturais.

Ligazóns a outros proxectos de traballo de historia (ciencias sociais)

Proxecto de traballo neste momento nas aulas de infantil:

 

 

 

BLOQUE 4:  Elaborando Unidades Didácticas Integradas e reflexionando sobre a programación:  Como planificamos e plasmamos por escrito as tarefas que levaremos a cabo na aula?

No cuarto e último bloque, plantexaremos de que forma podemos planificar e plasmar por escrito as diferentes tarefas que vaiamos a levar á aula, partindo sempre dos currículums tanto de infantil como de primaria, así chegaremos ó concepto de U.D.I.. Tentaremos facer unha reflexión sobre a elaboración das programacións didácticas.

 

 Outras ligazóns de interese: