Descarga do software Wedo 1 e 2

Podes descargalos na seguintes ligazóns desde a páxina oficial de Lego.

LEGO WEDO 1 : https://education.lego.com/en-us/downloads/retiredproducts/wedo/software

LEGO WEDO 2: https://education.lego.com/en-us/downloads/wedo-2/software

OUTROS PRODUCTOS LEGO: https://education.lego.com/en-us/downloads