[PFPP Carballo] Deseñando tarefas e poñéndoas en práctica nas aulas de infantil (e primaria)

  • PFPP: CEIP. Bergantiños (Carballo), CEIP. Nétoma-Razo (Carballo), CEIP. Fogar  (Carballo)
  • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz
  • PONENCIA: “Deseñando tarefas e poñéndoas en práctica nas aulas de infantil (e primaria)”.
  • LUGAR: CEIP. Bergantiños (Carballo)
  • DATAS: 5/11/2015   e  19/11/2015–  (17:30 a 20:30 h.)
  • LUGAR: CEIP. Nétoma-Razo (Carballo)
  • DATAS:  12/11/2015   e 14/1/2016–  (18:00 a 21:00 h.)
  • LUGAR: CEIP. Fogar  (Carballo)
  • DATAS:  11/11/2015   e 18/11/2015–  (17:00 a 20:00 h.)

De seguido podes descargar toda a documentación empregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma.

 

 

XORNADA 1:  

PRESENTACIÓN: "Presentación e contextualización" (pdf)
PRESENTACIÓN: "Tarefas Integradas e Competencias clave" (pdf)
PRESENTACIÓN: "Ciencia ou ficción, unha tarefa experimentando na aula" (pdf)
PRESENTACIÓN: "Os proxectos de traballo: experiencias en Educación Infantil"(pdf)

 

TAREAFA: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

 

Documentos:

 

XORNADA 2:

PRESENTACIÓN: "Planificando tarefas e UDIS con prográmame, para levalas á aula"(pdf)
PRESENTACIÓN: "Outras tarefas nas aulas de Educación Infantil" (pdf)

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

 

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e unha posible “parte (d) da programación”:

 

TAREFA: CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

 

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

 

 

 

 

Ligazóns de interese: