Elecfreaks – Netza Inventor’s kit

Para placas micro:bit.

Ten en conta que este kit “Netza Inventor’s” non contén a placa “micro:bit” que permite o seu funcionamento, senón que é un kit de sensores e pezas para construír un robot, no que introducir a placa “micro:bit”.

É a placa micro:bit a que se pode programar para que o robot execute accións.

Genially sobre Micro:bit e programación con makecode da mesma: https://view.genial.ly/6230cb698d0061001238009d

Ligazón para mercar unha placa microbit: https://ro-botica.com/Producto/BBC-microbit-V2/


Algúns proxectos para crear co kit “Netza’s inventors kit”:

Documetnación completa do “Netza’s inventors kit” (en inglés): https://www.elecfreaks.com/learn-en/microbitKit/Nezha_Inventor_s_kit_for_microbit/index.html


Programable co software “MakeCode”


Información noutros sitios web:

Web oficial: https://www.elecfreaks.com/ 

Información en ro-botica.com: https://ro-botica.com/tienda/Elecfreaks/