PFPP – Centros Liña A [documentación]

De seguido poderás descargar toda a documentación e presentacións empregadas nas docencias levadas a cabo nos PFPP dos  centros que traballan na liña A.

Tamén atoparás as ligazóns, outras presentacións da mesma temática e exemplos de tarefas así como  outros documentos e ferramentas, ás que se fixo referencia nas docencias.

 

0.- PROGRÁMAME-UDIS

Prográmame é unha ferramenta online, creada por Óscar Abilleira Muñiz, que se atopa na web recursose ducativos.net, que pode ser empregada tanto para elaborar diferentes documentos relacionados co traballo co currículum: programación, perfil de área e competencial… así como para a planificación das tarefas a desenvolver nas aulas a través da creación de Unidades Didácticas Integradas.

Prográmame tenta automatizar diferentes procesos na creación destes documentos a partir dos currículos oficiais. No caso de ESO e Bacharelato os mesmos estan a ser introducidos polos propios docentes interesados polo que non están dispoñibles tódalas materias. En primaria si está completo e en infantil inclúese a concreción curricular do CEIP Pedro Antonio Cerviño cos indicadores de logro elaborados para cada criterio polo equipo de Educación Infantil do centro.

Ligazóns relacionadas:

 

 

1.- CURRÍCULO, PERFIL DE ÁREA, COMPETENCIAL,  PROGRAMACIÓN E AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES:

Presentación: Presentación do currículo e esquema de programación (pdf)
Presentación: O noso modelo de perfil de área e competencial (pdf)
Presentación: Proposta para avaliar a partir dos estándares (pdf)

Ligazóns relacionadas:

 

 

 

2.- COMPETENCIAS CLAVE, TAREFAS E UDIS:

Presentación: Planificando tarefas en UDIs usando prográmame: competencias clave e tarefas (pdf)
Presentación: Facemos unha película como as de Chaplin e outras tarefas: poñendo en práctica unha UDI planficando unha tarefa  (pdf)
Presentación: Esquema para deseñar e poñer en práctica unha tarefa (pdf)

Outros documentos de interese:

 

TAREFA (proxecto de traballo): “Investigamos para facer unha película como as de Chaplin”

 

TAREFA (proxecto de traballo): Investigamos sobre Kieth Haring para pintar o colexio:

 

Outros exemplos das últimas tarefas levadas a cabo nas nosas aulas de Educación Infantil:

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

 

3.-  OS PROXECTOS DE TRABALLO: UN TIPO DE TAREFA.

Presentación: Proxectos de traballo en infantil e primaria (pdf)
Presentación:Facemos unha película como as de Chaplin e outras tarefas: poñendo en práctica unha UDI planficando unha tarefa  (pdf)

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo:

 

 

 

4.-  TAREFAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Presentación: "As matemáticas nas aulas de Educación Infantil"(pdf)

Tarefas e outras experiencias de traballo coa lóxica-matemática en Educacíón Infantil.

 

 

5.- TAREFAS CIENTÍFICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Presentación: "Experimentos cientificos dentro dunha tarefa: Ciencia ou ficción"(pdf)
Presentación: "Experiencias científicas no día a día" (pdf)

 

 

6.- CONTACTO:

Podes calquera dúbida podes deixala nas seguites vías:

 

 

7.- OUTRAS LIGAZÓNS DE INTERESE: