[PFPP] Deseñando e planificando tarefas, perfís e parte da programación coa aplicación Prográmame partindo do currículo

 • PFPP: “Deseñando tarefas con prográmame”.
 • PONENCIA: “Deseñando e planificando tarefas con Prográmame partindo do currículo”.
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
 • LUGAR: CEIP. Amor Ruibal (Barro)
 • DATA: 15/10/2015 , 4/11/2015  (16:30 a 19:30 h.) – pendente de confirmar terceira data
 • LUGAR: CEIP. Antonio Magariños Pastoriza (Cambados)
 • DATA:  6/11/2015 , 4/11/2015  (16:00 a 19:00 h.) – pendente de confirmar  segunda e terceira data

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 

 

XORNADA 1:

 

PRESENTACIÓN: "Proposta para planificar unha tarefa partindo do currículum, usando a aplicación prográmame" (pdf)

 

UNHA TAREFA REAL: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

 

MÁNS Á OBRA: planificamos as nosas tarefas, creando a súa UDI, empregando a aplicación prográmame.

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS, perfís de área e a “parte (d) da programación”:

 

 

XORNADA 2:

 • Posta en común das UDIs das tarefas elaboradas: que problemas atopástedes?
 • Posta en común da posta en práctica na aula das tarefas elaboradas:  que problemas houbo?
 • A AVALIACIÓN: como avalia-las tarefas, áreas e Competencias Claves a partir dos estándares avaliables.
 • Como facer todo isto en “prográmame”?

UNHA TAREFA REAL:
A UDI desta tarefa está compartida como pública na aplicación Prográmame

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

 

 

LIGAZÓNS DE INTERESE: