Dodencia “robótica nas aulas»

Descarga a presentación de seguido:

Presentacion_robotica_nas_aulas (descargar pdf)

Podes atopar máis información sobre diferentes robots educativos, nos respectivos apartados do menú “robótica” desde mesmos blogue.