Uso básico das aulas virtuais: moodle

Aproximación ó uso das aulas virtuais

Segundo o tema (Clásico ou Boost) instalado e escollido en Moodle as opcións poden aparecer nun ou noutro lugar, nestas guías empregaremos preferentemente o tema “Boost” .

Guías rápida de uso para os administradores:

 •  DESCARGAR: Guía_rápida_administradores_moodle_v4.2 (pdf)
  • Tema Clásico ou Boost.
  • Crear e xestionar categoría
  • Rexistrar usuario – profesorado e alumnado
  • Indicar quen pode engadir cursos nunha categoría concreta
  • Indicar quen pode engadir cursos en todas as categorías: roles do sistema.
  • Como quero que se vexa a portada: Só as categorías?
  • Determinar o tamaño dos ficheiros que poden subirse á aula virtual:
   • Ampliar o tamaño máximo dos arquivos que pode subir o creador de cursos ou teacher nun curso.
   • Ampliar o tamaño máximo dos arquivos que pode subir un alumno/a nunha tarefa
  • Elección e configuración dos editores de texto

Guías rápidas de uso para usuarios (docentes):


Guías elaboradas polo proxecto “webs dinámicas” (Consellería de Educación):

Uso dos contidos do EVA-Edixgal (editoriais) de forma aberta (e nas aulas virtuais das webs dos centros no caso de aportar os paquetes SCORM), durante o período de suspensión de clases presenciais:

Min-guías de uso do EVA-Edixgal: