Uso básico das aulas virtuais: moodle

Aproximación ó uso das aulas virtuais

Segundo o tema (Clásico ou Boost) instalado e escollido en Moodle as opcións poden aparecer nun ou noutro lugar, nestas guías empregaremos preferentemente o tema “Boost” .

Guías rápida de uso para os administradores:


 

Guías rápidas de uso para usuarios (docentes):

 • DESCARGAR: guía_rápida_moodle_parte_1 versión 4.2 (pdf)
  • Acceso con usuario e contarsinal
  • Por se te perdes: miguiñas de pan
  • Para facer cambios: activar edición
  • Crear un curso: creación, determinar o tipo de acceso ó curso (convidado ou con usuario e contrasinal)
  • Curso para convidados, con contrasinalcomún ou con rexistro (usuario e contrasinal).
  • Usuarios: teacher ou student.
  • Como matricular ós usuarios (alumnado) nun curso.
  • Cambiar os axustes dun curso: nome, nome curto, tipo de curso…
  • Engadir un novo tema (sección) no curso. Cambiar o número de temas dun curso.
  • Cambiar o título dun tema
  • Amosar e ocultar elementos dun tema.
  • Destacar e mover un tema.
  • Como o ve o alumnado: cambiar o rol “a alumno/a”.
  • Engadir recursos e actividades ós temas.
  • Mover, borrar e editar as actividades e recursos creados.
  • Restrinxir o acceso a un recurso ou actividade
 • DESCARGAR: guía_rapida_moodle_parte_2_recursos (pdf) versión 4.2
  • Engadir un cartafol
  • Engadir unha etiqueta
  • Incluír un vídeo de youtube (ou calquera código embedible) nunha etiqueta, páxina ou en calquer campo de texto.
  • Engadir un ficheiro
  • Engadir unha páxina
  • Engadir un libro
  • Engadir unha url


 

Guías elaboradas polo proxecto “webs dinámicas” (Consellería de Educación):

Uso dos contidos do EVA-Edixgal (editoriais) de forma aberta (e nas aulas virtuais das webs dos centros no caso de aportar os paquetes SCORM), durante o período de suspensión de clases presenciais:

Min-guías de uso do EVA-Edixgal: