Uso básico das aulas virtuais: moodle

Aproximación ó uso das aulas virtuais

Segundo o tema (plantilla) instalado e escollido en Moodle as opcións poden aparecer nun ou noutro lugar, nestes casos nas capturas de pantalla das guías sinálanse ámbalas dúas posiblidades.

Guía rápida de uso para os administradores:

Guías elaboradas polo proxecto “webs dinámicas” (Consellería de Educación):

Uso dos contidos do EVA-Edixgal (editoriais) de forma aberta (e nas aulas virtuais das webs dos centros no caso de aportar os paquetes SCORM), durante o período de suspensión de clases presenciais:

Min-guías de uso do EVA-Edixgal: