Uso da galería de imaxes Copermine

Accede á documentacion elaborada, dispoñible na web do meu centro:

Uso da Galería de imaxes (copermine) – crear álbumes, subir imaxes… (apartado 5)

Neste manual, algunhas das opcións son están dispoñibles na web do noso centro, posto que conta esteas modificacións efectuadas específicamente:

  • Insertar imaxes desde a galería copermine directamente
  • Crear, mover e unir álbumes nas diferentes categorías en Copermine.