ediLIM: manuais de uso e creación de actividades

Aqui podes descargar unha serie de manuais para o uso básico de ediLIM:

Instalación e uso básico de ediLIM

Outra forma de organizar as carpetas de traballo

Tipos de actividades que podes empregar en ediLIM

Publicar as actividades ediLIM na aula virtual da web do centro