Programando o M-bot nas aulas

Primaria:

Accede á UDI deseñada para introducir o m-bot e o mblock en primaria (5 e 6º) na seguinte ligazón:

http://edu.xunta.es/centros/ceipcervino/?q=node/2765

 

 

En educación infantil: