Programando o M-bot nas aulas de infantil

En educación infantil:

Atopa máis exemplos na web do meu centro:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervinho/

Podes atopar as UDIS en prográmame de recursoseducativos.net (búscaas nas publicas de oscar_abilleira)