Descobre o mBot: versión 1 e versión 2

Existen dúas versións do M-bot, a versión 1 (a máis antiga) e a Versión 2 (a máis moderna), que teñen certas diferencias.

                   

Páxina de mblock España:

https://www.makeblock.es

Descarga o software Mblock (baseado en scratch pero que permite programar os mbot)

http://www.mblock.cc

 

Montaxe do Mbot 1:

 

Novidades da nova versión do Mbot – “Mbot 2”

Diferencias entre Mbot e Mbot 2:  https://juegosrobotica.es/podcast-050/ 

mBot 2 – El nuevo robot educativo de Makeblock Education

 

Guía de comezo e actividades de exemplo para o m-bot 2: https://www.robotix.es/documentos/mbot2-actividades.pdf

M-bot 2 en robotix.es (información, descargas e opción de compra): https://www.robotix.es/es/mbot-2