PFPP – Centros Liña A [documentación]

De seguido poderás descargar toda a documentación e presentacións empregadas nas docencias levadas a cabo nos PFPP dos  centros que traballan na liña A.

Tamén atoparás as ligazóns, outras presentacións da mesma temática e exemplos de tarefas así como  outros documentos e ferramentas, ás que se fixo referencia nas docencias.

 

0.- PROGRÁMAME-UDIS

Prográmame é unha ferramenta online, creada por Óscar Abilleira Muñiz, que se atopa na web recursose ducativos.net, que pode ser empregada tanto para elaborar diferentes documentos relacionados co traballo co currículum: programación, perfil de área e competencial… así como para a planificación das tarefas a desenvolver nas aulas a través da creación de Unidades Didácticas Integradas.

Prográmame tenta automatizar diferentes procesos na creación destes documentos a partir dos currículos oficiais. No caso de ESO e Bacharelato os mesmos estan a ser introducidos polos propios docentes interesados polo que non están dispoñibles tódalas materias. En primaria si está completo e en infantil inclúese a concreción curricular do CEIP Pedro Antonio Cerviño cos indicadores de logro elaborados para cada criterio polo equipo de Educación Infantil do centro.

Ligazóns relacionadas:

 

 

1.- CURRÍCULO, PERFIL DE ÁREA, COMPETENCIAL,  PROGRAMACIÓN E AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES:

Presentación: Presentación do currículo e esquema de programación (pdf)
Presentación: O noso modelo de perfil de área e competencial (pdf)
Presentación: Proposta para avaliar a partir dos estándares (pdf)

Ligazóns relacionadas:

 

 

 

2.- COMPETENCIAS CLAVE, TAREFAS E UDIS:

Presentación: Planificando tarefas en UDIs usando prográmame: competencias clave e tarefas (pdf)
Presentación: Facemos unha película como as de Chaplin e outras tarefas: poñendo en práctica unha UDI planficando unha tarefa (pdf)
Presentación: Esquema para deseñar e poñer en práctica unha tarefa (pdf)

Outros documentos de interese:

 

TAREFA (proxecto de traballo): “Investigamos para facer unha película como as de Chaplin”

 

TAREFA (proxecto de traballo): Investigamos sobre Kieth Haring para pintar o colexio:

 

Outros exemplos das últimas tarefas levadas a cabo nas nosas aulas de Educación Infantil:

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

 

3.-  OS PROXECTOS DE TRABALLO: UN TIPO DE TAREFA.

Presentación: Proxectos de traballo en infantil e primaria (pdf)
Presentación:Facemos unha película como as de Chaplin e outras tarefas: poñendo en práctica unha UDI planficando unha tarefa (pdf)

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo:

 

 

 

4.-  TAREFAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Presentación: "As matemáticas nas aulas de Educación Infantil"(pdf)

Tarefas e outras experiencias de traballo coa lóxica-matemática en Educacíón Infantil.

 

 

5.- TAREFAS CIENTÍFICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Presentación: "Experimentos cientificos dentro dunha tarefa: Ciencia ou ficción"(pdf)
Presentación: "Experiencias científicas no día a día" (pdf)

 

 

6.- CONTACTO:

Podes calquera dúbida podes deixala nas seguites vías:

 

 

7.- OUTRAS LIGAZÓNS DE INTERESE:

Traballando con proxectos de traballo en Educación Infantil

De seguido podes descargar toda a documentación empregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma.

Documentación:  

PRESENTACIÓN: "Presentación e contextualización" (pdf)

PRESENTACIÓN: "Os proxectos de traballo: experiencias en Educación Infantil"(pdf)
PRESENTACIÓN: "Ciencia ou ficción, unha tarefa experimentando na aula" (pdf)

PRESENTACIÓN: "Planificando tarefas e UDIS con prográmame, para levalas á aula"(pdf)
PRESENTACIÓN: "Outras tarefas nas aulas de Educación Infantil" (pdf)

TAREFA: CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

PROXECTO DE TRABALLO: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

 

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

 

PROGRÁMAME: 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

 

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA EN PRIMARIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e unha posible “parte (d) da programación”:

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

Ligazóns de interese:

 

Documentos sobre o traballo cooperativo:

[curso] Experiencias coas matemáticas nas aulas de Educación Infantil

 • CURSO: “UN CAMIÑO QUE HAI QUE SEGUIR NAS MATEMÁTICAS. DO EXERCICIO Á ACTIVIDADE E DA ACTIVIDADE AO PROXECTO.”.
 • PONENCIA: “Experiencias coas matemáticas nas aulas de Educación Infantil”.
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
 • LUGAR: CFR de Pontevedra
 • DATA: 1/2/2016  (17:30 a 20:30 h.)
 • De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

Documentación:

Presentación: "As matemáticas nas aulas de Educación Infantil" (pdf)

 

 Aplicacións on-line en www.recursoseducativos.net:

 • Calendario online
 • Biblioteca de aula
 • Prográmame
 • Diccionario online

 

Exemplos de arefas e experiencias de traballo con aspectos lóxico matemáticos nas aulas de Educación Infantil:

Ligazóns ás entradas na web do meu centro onde se explican, polo miudo, a posta en práctica de cada unha delas na aula.

 

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

Ligazóns de interese:

[PFPP] Liña A – Traballando cos novos currículos

REVISA A VERSIÓN ACTUALIZA  DESTE  DOCUMENTO EN “DOCENCIAS > CURSO 2016/2017)

 • PFPP: “Liña A”.
 • PONENCIA: “PFPP Liña A –  Traballando cos novos currículos”.
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
 • De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 


 

SESIÓN 1:

Presentación en pdf: "Descubrindo e traballando cos novos currículos"

 

 

DOCUMENTOS:

 

DOCUMENTOS DE TRABALLO:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e a “parte (d) da programación”:

 

POÑÉNDONOS MANS Á OBRA:

 • Faremos un exemplo da parte (d) do modelo de programación en PROGRÁMAME
 • Imos a distribuir os estándares por trimestres
 • Imos a “seleccionar” os estándares prioritarios
 • Imos a ponderar (poñer peso en %) os estándares
 • Con estes datos poderemos elaborar o perfil de área e competencia

 

 


 

SESIÓN 2:

1_planificando_tarefas_e_udis_con_programame (presentacion en pdf)

 

DOCUMENTOS DE TRABALLO:

 

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e partes da programación:

 

POÑÉNDONOS MANS Á OBRA:

 • Imos a deseñar (co esquema en papel unha tarefa) – sen marcar elementos do currículum
 • Imos a introducir a tarefa en PROGRÁMAME – marcando xa os elementos do currículum
 • Imos a planificar a avaliación da tarefa e introducila en PROGRÁMAME
 • Imos xerar una UDI coa nosa tarefa
 • Imos aplicala na aula para valorala na próxima sesión de traballo.

 

 


 

SESIÓN 3:

Valoración do traballo e material elaborado.

 

POÑÉNDONOS MANS Á OBRA:

 • Presentaremos  a tarefa e UDI elaborada por cada quen ou grupo.
 • Comentaremos como foi a posta en práctica na aula da mesma
 • Comentaremos como levamos a cabo a avaliación da mesma
 • Falaremos sobre os problemas atopados aportando, entre todos, ideas alternativas para poder solucionalos.

 

 


EXEMPLOS DE TAREFAS NAS AULAS DE INFANTIL E PRIMARIA:

INFANTIL: UNHA TAREFA REAL: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

 

 

INFANTIL: UNHA TAREFA REAL: Investigamos para pintar as paredes como Keith Haring
A UDI desta tarefa está compartida como pública na aplicación Prográmame

 

 

INFANTIL: TAREFA: CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

 

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo Infatil

 

 

OUTRAS LIGAZÓNS DE INTERESE:

 

 

[PFPP] Deseñando e planificando tarefas, perfís e parte da programación coa aplicación Prográmame partindo do currículo

 • PFPP: “Deseñando tarefas con prográmame”.
 • PONENCIA: “Deseñando e planificando tarefas con Prográmame partindo do currículo”.
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
 • LUGAR: CEIP. Amor Ruibal (Barro)
 • DATA: 15/10/2015 , 4/11/2015  (16:30 a 19:30 h.) – pendente de confirmar terceira data
 • LUGAR: CEIP. Antonio Magariños Pastoriza (Cambados)
 • DATA:  6/11/2015 , 4/11/2015  (16:00 a 19:00 h.) – pendente de confirmar  segunda e terceira data

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 

 

XORNADA 1:

 

PRESENTACIÓN: "Proposta para planificar unha tarefa partindo do currículum, usando a aplicación prográmame" (pdf)

 

UNHA TAREFA REAL: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

 

MÁNS Á OBRA: planificamos as nosas tarefas, creando a súa UDI, empregando a aplicación prográmame.

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS, perfís de área e a “parte (d) da programación”:

 

 

XORNADA 2:

 • Posta en común das UDIs das tarefas elaboradas: que problemas atopástedes?
 • Posta en común da posta en práctica na aula das tarefas elaboradas:  que problemas houbo?
 • A AVALIACIÓN: como avalia-las tarefas, áreas e Competencias Claves a partir dos estándares avaliables.
 • Como facer todo isto en “prográmame”?

UNHA TAREFA REAL:
A UDI desta tarefa está compartida como pública na aplicación Prográmame

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

 

 

LIGAZÓNS DE INTERESE:

 

 

[curso] Elaborando materiais didácticos: deseñando tarefas para aplicar na aula

 • CURSO: “Elaborando materiais didácticos para traballar as Competencias Clave”.
 • PONENCIA: “Elaborando materiais didácticos: deseñando tarefas para aplicar na aula”.
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es
 • LUGAR: CFR de Pontevedra
 • DATA: 21/10/2015  – 28/10/2015   (17:00 a 20:00 h.) – 25/11/2015  (17:00 a 19:00 h.)
 • LUGAR: CEIP. Mauel Rivero – Lalín
 • DATA: 21/10/2015  – 28/10/2015   (18:00 a 21:00 h.) – 25/11/2015  (18:00 a 20:00 h.)

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 

XORNADA 1:

Presentación: Elaborando materiais didácticos - deseñando e planifando tarefas (pdf)

Analizando o proceso cunha tarefa real: “Investigamos para rodar unha película como as de Chaplin”

 

 

 

 

XORNADA 2:

Presentación: Continuaremos coa mesma presentación da xornada 1

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

 

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e unha posible“parte (d) da programación”:

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

Tarefa “Ciencia ou ficción”: Experimentamos na aula.

 

XORNADA 3:

Presentación: Continuaremos coa mesma presentación da xornada 1

Presentación, reflexión e valoración das tarefas elaboradas polos asistentes ó longocurso nas diferentes docencias.

 

 

 

 

 

Ligazóns de interese:

 

[PFPP Carballo] Deseñando tarefas e poñéndoas en práctica nas aulas de infantil (e primaria)

 • PFPP: CEIP. Bergantiños (Carballo), CEIP. Nétoma-Razo (Carballo), CEIP. Fogar  (Carballo)
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz
 • PONENCIA: “Deseñando tarefas e poñéndoas en práctica nas aulas de infantil (e primaria)”.
 • LUGAR: CEIP. Bergantiños (Carballo)
 • DATAS: 5/11/2015   e  19/11/2015–  (17:30 a 20:30 h.)
 • LUGAR: CEIP. Nétoma-Razo (Carballo)
 • DATAS:  12/11/2015   e 14/1/2016–  (18:00 a 21:00 h.)
 • LUGAR: CEIP. Fogar  (Carballo)
 • DATAS:  11/11/2015   e 18/11/2015–  (17:00 a 20:00 h.)

De seguido podes descargar toda a documentación empregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma.

 

 

XORNADA 1:  

PRESENTACIÓN: "Presentación e contextualización" (pdf)
PRESENTACIÓN: "Tarefas Integradas e Competencias clave" (pdf)
PRESENTACIÓN: "Ciencia ou ficción, unha tarefa experimentando na aula" (pdf)
PRESENTACIÓN: "Os proxectos de traballo: experiencias en Educación Infantil"(pdf)

 

TAREAFA: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

Ligazóns e exemplos de proxectos de traballo

 

Documentos:

 

XORNADA 2:

PRESENTACIÓN: "Planificando tarefas e UDIS con prográmame, para levalas á aula"(pdf)
PRESENTACIÓN: "Outras tarefas nas aulas de Educación Infantil" (pdf)

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

 

POSIBLES MODELOS DE PARTIDA PARA ELABORAR OS PERFÍS DE ÁREA E COMPETENCIA:

PROGRÁMAME: aplicación online para xerar UDIS e unha posible “parte (d) da programación”:

 

TAREFA: CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

 

 

Exemplos de tarefas nas aulas de Educación  Primaria

 

 

 

 

 

Ligazóns de interese:

 

 

9/5/2015 – Traballando por tarefas e UDIs nas aulas de Educación Infantil

 • CURSO: “III Encontros de Educación Infantil e Primaria”
 • TÍTULO DOS ENCONTROS:  “Intelixencias múltiples e Competencias Clave”
 • PONENCIA: “Traballando por tarefas e UDIs nas aulas de infantil”.
 • LUGAR: Auditorio Abanca – Santiago – CAFI
 • DATA: 9/5/2015  –  (12:30 a 14:00 h.)
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz

De seguido podes descargar toda a documentación empregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma.

 

 

TRABALLANDO POR TAREFAS E UDIS EN INFANTIL

 

 

 

TAREFA: “INVESTIGAMOS PARA RODAR UNHA PELÍCULA COMO AS DE CHAPLIN”

 

CIENCIA OU FICCIÓN?: EXPERIMENTANDO NA AULA

 

A COMPETENCIA DIXITAL NAS AULAS DE INFANTIL:

9/4/2015 – Experiencias prácticas para introducir tarefas integradas nas aulas

 • SEMINARIO: “As competencias clave: reprogramando”.
 • PONENCIA: “Experiencias prácticas para introducir tarefas integrandas nas aulas”.
 • LUGAR: CRA de Teo
 • DATA: 9/4/2015  –  (16:30 a 19:30 h.)
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz – oscar_abilleira@edu.xunta.es

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma. Os documentos atópanse en formato pdf.

 

PRESENTACIÓN: contextualización das experiencias que se van presentar:

Presentación e contextualización das diferentes experiencias reais que se presentarán nesta docencia, así como das características do centro e alumnado cos que se puxeron e práctica.

 

BLOQUE 1:  As tarefas integradas como vía para traballar as competencias clave nas aulas

Neste primeiro bloque lembraremos o tratado na sesión de docencia anterior. Partiremos do que é unha competencia clave, e da súa presencia no currículum, para tentar entender, a través de un proceso de reflexión do grupo, por que o traballo con tarefas é a vía para traballar as competencias clave.

 

 

BLOQUE 2: Exemplos reais de tarefas nas aulas de infantil e primaria:

Neste segundo bloque presentaranse casos reais de tarefas postas en práctica nas aulas do noso centro:

 

Explicación e seguimento con entradas no blog de “infantil 2” da web do meu centro da tarefa “Ciencia ou ficción”

 

Entradas no blog de infantil 2 da web do meu centro sobre outras tarefas do día a día na aula:

 

 

 

BLOQUE 3:  Os proxectos de traballo na aulas: “unha tarefa de tarefas”

Neste terceiro bloque afondaremos nos proxectos de traballo, como un tipo concreto de tarefa, que por moitos é considerado a “tarefa de tarefas” ó poñer en funcioamento na súa posta en práctica tódalas competencias clave, con especial fincapé na de “aprender a aprender”.

 

Ligazóns ós proxectos de traballo presentadas de ciencias naturais.

Ligazóns a outros proxectos de traballo de historia (ciencias sociais)

Proxecto de traballo neste momento nas aulas de infantil:

 

 

 

BLOQUE 4:  Elaborando Unidades Didácticas Integradas e reflexionando sobre a programación:  Como planificamos e plasmamos por escrito as tarefas que levaremos a cabo na aula?

No cuarto e último bloque, plantexaremos de que forma podemos planificar e plasmar por escrito as diferentes tarefas que vaiamos a levar á aula, partindo sempre dos currículums tanto de infantil como de primaria, así chegaremos ó concepto de U.D.I.. Tentaremos facer unha reflexión sobre a elaboración das programacións didácticas.

 

 Outras ligazóns de interese:

2/3/2015 – Experiencias coa ciencia nas aulas de Educación Infantil

 • CURSO: “A ciencia nas aulas de Educación Infantil e Primaria”.
 • PONENCIA: “Experiencias coa ciencia nas aulas de Educación Infantil”.
 • LUGAR: C.F.R. de Pontevedra
 • DATA: 2/3/2015  –  (17:00 a 20:00 h.)
 • PONENTE: Óscar Abilleira Muñiz

De seguido podes descargar toda a documentación empregada e entregada na docencia así como acceder ás ligazóns comentadas durante a mesma.

 

Presentación, contextualización  e principios de actuación docente na aula

Guión da ponencia (entregada en papel)

Presentación empregada:

 

 BLOQUE 1: Experimentos científicos dentro dunha tarefa: “Ciencia ou ficción”

Presentación empregada:

Material presentado:

Entradas no blogue do recanto de infantil 2 sobre esta tarefa:

 

BLOQUE 2: “Experiencias científicas que xurden no día a día na aula”:

Presentación empregada:

Material presentado:

Ligazóns á experiencias presentadas:

 

 BLOQUE 3: “Proxectos de traballo e investigación: experiencias científicas como  centro dunha tarefa”:

Presentación empregada:

Material presentado:

Ligazóns ós proxectos de traballo presentadas de ciencias naturais.

Ligazóns a outros proxectos de traballo de historia (ciencias sociais)

Proxecto de traballo neste momento nas aulas de infantil:

 

BLOQUE 4: “O recanto de ciencias na aula”:

Presentación empregada:

Materiais presentados:

 

 Outras ligazóns de interese: